👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی جامع بومیان استرالیا

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی جامع بومیان استرالیا در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه.......................................................................................................................... 1

میراث طبیعی، چالش مردمان بومی و سكونت با اروپاییان....................................... 2

جمعیت استرالیا، تركیب و پراكندگی........................................................................... 3

سلطه اروپاییان بر بومیان استرالیا............................................................................ 5

زمان آفرینش............................................................................................................. 7

جمعیت استرالیا.......................................................................................................... 8

خوراك بومیان استرالیا.............................................................................................. 11

هنر بومیان استرالیا.................................................................................................... 11

خط و زبان................................................................................................................. 18

مذهب.......................................................................................................................... 18

نتایج............................................................................................................................ 20

پی نوشت ها............................................................................................................... 22

منابع و مآخذ.............................................................................................................. 23

مقدمه:

استرالیا كه همچون جزیره ای بزرگ در اقیانوسیه و در نیمكره جنوبی واقع شده از نظر زمین شناسی كهن ترین خشكی جهان به شمار می‎آید.

گرداگرد استرالیا را آب فرا گرفته است: دریای ارافورا و دریای تیمور در شمال دریای مرجان در شمال خاوری، دریای تاسمان و اقیانوس آرام جنوبی در خاور آن، اقیانوس هند در باختر و جنوب باختری و اقیانوس منجمد جنوبی در جنوب آن می‎باشد.

استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین تشكیل شده است:

ویلز جنوبی نو كه مركز آن سیدنی بود.

كوینزلند كه مركز آن بریسبین می‎باشد.

استرالیای جنوبی كه مركز آن آدلاید است.

تاسمانیا كه جزیره ای است در جنوب خاوری سرزمین اصلی واقع شده و مركز آن هوبارت می‎باشد.

ویكتوریا كه مركز آن ملبورن است.

استرالیای باختری كه مركز آن پرت می‎باشد.

سرزمین شمالی كه مركز آن داروین است.

منطقه پایتخت استرالیا (كانبرا) می باشد.

میراث طبیعی- چالش مردمان بومی و سكونت با اروپائیان:

استرالیا تنها كشوری است كه قارة كاملی را در بر گرفته است.

مساحت استرالیا همراه با ایالت جزیره ای تاسمانیا 7/7 میلیون كیلومتر مربع است. و بعد از اتحاد شوروی، كانادا، جمهوری خلق چین، ایالات متحده آمریكا و برزیل از لحاظ مساحت ششمین كشور بزرگ جهان به شمار می رود. و بیش از 80 درصد این قاره در مناطق اقلیمی خشك و نیمه خشك قرار دارد. در واقع استرالیا خشك ترین قاره جهان به شمار می رود. صرف نظر از آنكه این مقایسه برحسب میزان بارندگی یا به خصوص، برحسب منابع آب سطحی انجام شود یا خیر، كشاورزی بااستفاده از آبیاری از لحاظ مساحت محدود است و كشاورزی دیمی تا حدودی منحصر به قسمتهای شرقی، جنوب شرقی و جنوب غربی قاره است.

اگر قرار باشد كه بهره بردرای از زمین های دائمی قابل كشت و نگهداری آنها مطرح باشد باید محدودیت های ناشی از محیط طبیعی شناخته شود. این محدودیت ها برای مردم بومی مشكلات نسبتاً اندكی بیش می‎آورد. زیرا فرهنگشان با محیط طبیعی همخوانی دارد. در فرهنگ بومی، مردم جزیی از اكوسیستمهایی به شمار می روند كه در آن می زیند و به ویژگیها و نوسانهای محیط به نحوی پاسخ می گویند كه تعادل اكولوژیك گیاهان و جانداران و زمین را حفظ می‎كند.

درمقام مقایسه سكونت اروپاییان در قاره كشت زمین و ایجاد تغییراتی در گیاهان و جانوران این تعادل را به نحو چشمگیری بر هم زده است. هر چند استرالیا فقط دویست سال در تصرف اروپاییان بوده است و گر چه تعداد جمعیت آن اندك بوده از دست رفتن مرغوبیت خاك هم اكنون به صورت بزرگترین مساله محیط زیست در استرالیا در آمده است.

و خوشبختانه اكنون به نظر می رسد كه آگاهی از ابعاد در این مسأله و نیاز ‌به تغییر شیوه های بهره برداری از زمین برای كاهش فرسایش بیشتر روز به روز فزونی می‎گیرد و امید می رود كه روند انحطاط معكوس می‎شود.

استرالیا از این لحاظ از موقعیت خوبی برخوردار است زیرا تعدادی از مؤسسات پژوهشی معتبر بین المللی اختصاصاً درباره جنبه های گوناگون بهره برداری از زمین در این كشور به بررسی پراخته اند كه قابل توجه می باشد.

جمعیت استرالیا، تركیب و پراكندگی:

تا پیش از دستیابی اروپاییان به استرالیا، تنها ساكنان آن مردمانی با پوست تیره بودند كه همچنان در اقتصاد نو سنگی (شكار و گردآوری خوراك) به سر می بردند كه امروزه آسترالوید نامیده می‎شوند. به گمان دانشمندان بومیان مزبور حدود دوازده هزار سال پیش از جزیره های جنوب خاوری آسیا به این سرزمین راه یافته اند. البته برخی از دانشمندان نژاد شناس می گویند كه ورود بومیان به این سرزمین، حدود چهل هزار سال پیش صورت گرفته است.

استرالیا از نظر جمعیتی می‎توان به سه بخش تقسیم كرد: یك بخش تقریبا غیرمسكونی یك بخش با اسكان پراكنده و بخشی دیگر نسبتاً پرجمعیت است.

عامل اصلی افزایش جمعیت برنامه گسترده مهاجرتی این كشور بوده است از هر چهار نفر استرالیایی یكی در خارج از این كشور چشم به جهان گشوده است. از هر پنج استرالیایی یك نفر پدر و یا مادرش در خارج از كشور به دنیا آمده است. استرالیا یكی از گراترین شهرها كشورهای جهان است، زیرا در حدود 64 درصد از جمعیت آن در پایتخت، شهرهای بزرگ و مركز ایالتها زندگی می كنند و كمتر از 15 درصد در منطقه های روستایی به سر می برند.

و گمان می رود كه شمار بومیان استرالیا در آغاز دستیابی اروپائیان به این سرزمین سیصد هزار نفر بوده ، ولی از آن زمان به بعد پیوسته شمار بومیان این سرزمین كاهش یافته تا جایی كه در سال 1963 جمعیت بومیان را یكصد و شصت هزار نفر تخمین زده ، و بر پایه آمار 1981 شمار بومیان چهل و یك هزار تن بوده است. از دهة 1970 دولت فدرال استرالیا، حمایت از بومیان را عهده دار شد و بر پایة قانون مصوب 1976 حقوق مالكیت زمین بومیان (به استثنای منابع زیر زمینی آنها) به رسمیت شناخته شد.

خوراك بومیان استرالیا:

بومیان باشكار و گردآوری خوراك روزگار می گذراندند. و با كشاورزی و شهرنشینی آشنایی نداشتند ولی بازرگانی و داد و ستد میان قبیله های گوناگون در سراسر این سرزمین پهناور رواج داشت تا اینكه در سدة هیجدهم اروپاییان به این سرزمین راه یافتند.

هنر بومیان استرالیا:

هنر بومیان استرالیا به كهن ترین سنت هنری زندة جهان كه طی هزاران سال تداوم یافته است تعلق دارد. این هنر امروزه نیز به حیات خود ادامه می‎دهد و تحول می یابد، زیرا در گنجینة خاطرات نسلهای پیاپی مردم بومی حفظ شده است. مردمی كه فراخنا ژرفا نماد پردازی، قوت و وحدتی بدان بخشیدند.

با وجود آنكه 200 سال سكونت اروپاییان بافت سنتی زندگی بومی را فرسوده كرده و فرهنگ بسیاری از گروههای بومیان را كم رنگ كرده است. بخشی غنی و گسترده از میراث هنری بومیان همچنان به حیات خود ادامه می‎دهد در بسیاری از اجتماعات بومیان استرالیا این هنرها را هنوز جزء اساسی زندگی اجتماعی و مذهبی است. اما با تأكید جدی و تازه ای همراه است تأكیدی كه هدفش تقویت هویت بومی و علم كردن ارزشهای سنتی در مقابل جامعة مهاجم بزرگتر است. غنا و تنوع فرهنگ بومی كه از بسیاری لحاظ خارق العاده است حتی در استرالیا، همچون رازی سر به مهر حفظ شده است. اما در حالی كه هنوز به خاطر حفظ سرشت مقدس بسیاری از جنبه های فرهنگ بومی بر راز داری تأكید می‎شود تمایل و بی پردگی روز افزونی برای سهیم كردن جنبه‎هایی از آن با دیگران به چشم می خورد. به عنوان نمونه، هنوز همگان نمی دانند كه استرالیا بزرگترین خزانة متر صخره ای دوران پارینه سنگی است. كه بسیاری از آنها از لحاظ تاریخ بر نمایشگاههای معروف هنر صخره ای در اروپا و آفریقا تقدم دارند. در سراسر استرالیا هزاران محل وجود دارد كه كنده كاریها و نقاشیهای عالی را در خود جای داده است به ویژه در استرالیای شمالی نماشگاههایی وجود دارد كه رژه رویدادهای اساطیری و تاریخی از عهد باستان تا دوره های اخیر به شمار می رود. این آثار به عنوان آثار هنری منفرد خیره كننده اند و به عنوان نسبت مداوم تكامل یك سنت هنری استثنایی بی سابقه اند.

بیشتر آثار سنتی بومی را می‎توان هنر مذهبی دانست كه در آن منظره و اسطوره بر جنبه های دیگر غلبه كرده است. بدین ترتیب این هنر موضوعهای مربوط به اسطوره های مقدس و باورهای توتمی پیوسته با عصر رؤیا را زمان مقدس فرهنگ بومی كه نمایانگر آغاز خلقت است تصویر و تقویت می‎كند به اعتقاد بومیان، تمام اشكال حیات- انسان، حیوان، پرنده، ماهی - جزیی از یك نظام لایتغیر و به هم پیوسته و یك شبكة گستردة مناسبات است كه پیشینة آن به نیاكان «روح بزرگ عصر رؤیا» باز می گردد. عصر رؤیا تنها به دوران كهن خلقت مربوط نمی‎شود بلكه در زندگی معنوی بومیان امروز نیز به صورت رؤیا تداوم می یابد.

هنر بومیان اغلب بیان مطلبی دربارة زمین نیز بوده و هست انعكاسی از رابطة میان بومیان با قطعات زمینی است كه افراد یا گروهها از طریق پیوستگی های اساطیری یا روابط ویژه ای با ارواح با آنها پیوند برقرار می كنند. هنر، به مثابة جوهر نیروی اساطیری و آیینی بر زندگی جامعة بومی سایه افكنده است آن را متحد می‎كند و بدان معنی می بخشد.

موسیقی، رقص و آواز و هنرهای بصری مربوطه همه به نحو تفكیك ناپذیری به یكدیگر پیوسته اند. در جامعة بومی اثری از هنرمند «حرفه ای» وجود ندارد. همه در كار هنر شركت می جویند، هر چند كه آنهایی كه به مهارتهای استثنایی دست می یابند شناخته و تشویق می‎شوند.

👇محصولات تصادفی👇

روش های تدریس چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دانلود پاورپوینت مبانی طب سنتی ایران تسمه نقاله – راهنمای انبار کردن و حمل و نقل دانلود تحقیق قرقره 25ص