👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل در 73 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی كلی با مكان كارآموزی ................... 1

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عمران ........... 3

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج........................ 5

بخش اول : فهرست نشریات تیپ مورد استفاده در طراحی پلها و آبروها 6

نشریه 83...................................................... 7

نشریه ایران – كامپساكس........................................ 11

نشریه آزمایشگاه مكانیك خاك ................................... 19

بخش دوم : مطالعات مرحله اول طراحی پل....................... 23

بخش سوم : مطالعات مرحله دوم طراحی پل..................... 26

بخش چهارم : دیوارهای خاك مسلح ژئوگریدی................... 40

بخش پنجم : سازه های خاكی فولادی........................... 52

شركت مهندسین مشاور اتحاد راه ، مشاور پروژه های راهسازی وزارت راه و ترابری در استانهای اصفهان ، فارس ، كهكیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری می باشد.

نمودار سازمانی شركت به صورت زیر می باشد.

- امور اداری

شامل قسمتهای حسابداری ، دبیرخانه و كارگزینی و ... می باشد.

- طراحی سازه ( طراحی پل )

شامل مهندسین طراح پل ، مترورهای پل و نقشه كش ها می باشد.

- طراحی مسیر ( طراحی راه )

شامل مهندسین طراح راه ، مترورهای راه و نقشه كش ها می باشد.

- مهندسین طراح پل

فارغ التحصیلان رشته عمران در مدارج كارشناسی ارشد و دكترا با گرایشات مختلف مانند : سازه ، خاك و پی ، هیدرولیك ، رودخانه و... می باشند.

- مهندسین طراح راه

فارغ التحصیلان رشته عمران در مدارج كارشناسی و كارشناسی ارشد با گرایش راه هستند.

- نقشه كش ها

فارغ التحصیلان رشته عمران و معماری در مدارج دیپلم فنی و كاردانی هستند.

- مترورها

فارغ التحصیلان رشته عمران و معماری در مدارج كاردانی و كارشناسی می باشند.

* بطوركلی فقط امور اداری این شركت از فارغ التحصیلان رشته عمران استفاده نمی نمود.

2-1 شرح مسیر

- نقشه موقعیت محور

2-2 مشخصات محل پل

- عكس های درباره موقعیت پل

- جمعیت استان و منطقه ، چند درصد جمعیت شهری و چند درصد روستایی ، جمعیت عشایر ، فعالیت مردم ( دامداری و كشاورزی

و ... ) ، وضعیت خاك ، آب ، جنگل و پوشش گیاهی و وضعیت اقتصادی مردم

2-3 شرایط اقلیمی محل پل

- موقعیت پل در چه طول و عرض جغرافیایی قرار دارد.

- میانگین و حداكثرو حداقل دما ، متوسط بارش ، حداكثر تعداد روزهای یخبندان ، ارتفاع محل پل

2-4 مستحدثات موجود در محدوده طرح

بررسی مستحدثاتی در محدوده پل كه مانع عملیات اجرایی گردد.

2-5 زمین شناسی

2-5-1 زمین شناسی عمومی

نقشه پهنه های رسوبی - ساختاری عمده ایران

2-5-2 چینه شناسی و سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه

نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه

2-5-3 زمین شناسی ساختمانی منطقه

وضعیت گسل ها ، چین خوردگی ها ، راستای محوری ناودیس ها و تاقدیس های احتمالی

2-5-4 لرزه خیزی منطقه مورد بررسی

نقشه منحنی های هم شدت زمین لرزه های ایران

نقشه پهنه بندی مقدماتی خطر نسبی زمین لرزه در ایران

2-5-5 زمین شناسی تفضیلی ساختگاه پل

2-5-6 آزمایشات پیشنهادی مورد نیاز برای پل

1. آزمایشات ضربه و نفوذ استاندارد (spt)

2. آزمایش دانه بندی و تعیین حدود اتربرگ در لایه های متفاوت جنس زمین

3. تعیین درصد رطوبت ، وزن مخصوص در لایه های مختلف و تعیین عمق آب زیرزمینی

4. آزمایشات سه محوری بر روی نمونه دست نخورده اشباع به تعداد لایه های خاك و تعیین پارامترهای c و

5. آزمایشات تحكیم بر روی نمونه های دست نخورده ریزدانه قابل تحكیم

6. آزمایشات برشی مستقیم در نمونه های لایه های متفاوت جنس خاك

7. انجام آزمایشات cpt برای خاكهای با spt بین 1 الی 3 ( فاقد ذرات با اندازه شن )

8. در مورد پل ها چنانچه به سنگ برخورد شود حفاری در سنگ 3 متر ادامه یافته و نوع ، میزان RQD و مقاومت محوری سنگ تعیین گردد.

چنانچه در گمانه های درخواستی جهت شناسایی ژئوتكنیك ترانشه های سنگی به لایه های سنگ برخورد شود لازم است آزمایشات زیر انجام گیرد.

الف- تعیین جنس سنگ ، میزان Fracturelog RQD Core recovery و ضخامت ، فاصله درزه ها و مواد پركننده و مشخصات كیفی لایه ها در تمام عمق.

ب- انجام آزمایش Pressure Meter جهت تعیین k و مدول ارتجاعی محیط در فواصل 12 متری.

ج- انجام آزمایش بارگذاری نقطه ای ( Point Load Test ) در محل به منظور تعیین مقاومت سنگ برای لایه های مختلف.

د- تعیین پارامترهای فیزیكی نمونه های سنگ های متفاوت از قبیل وزن مخصوص ، مقاومت فشاری ، مقاومت برشی ، مدول یانگ ، ضریب پواسیون و سرعت امواج S P حداقل به تعداد 3 عدد در هر گمانه و همچنین تعیین مقاومت برشی در محل درزه ها.

2-6 منابع و معادن

منابع سنگی قابل استفاده در پروژه ، سیمان ، میلگرد

2-7 مطالعات هیدرولوژی و هواشناسی و هیدرولیكی و آبشستگی

2-7-1 مطالعات هیدرولوژی

هدف از ارائه مطالعات هیدرولوژی تعیین حداكثر دبی سیلاب برای دوره بازگشت معین می باشد ، از آنجایی كه سازه های آبی مانند پل ، سیل بند ، سد و ... بر حسب اهمیت و حساسیت به تخریب ویا مقدار هزینه ای كه صرف احداث آن می شود یا خطراتی كه ممكن استبه لحاظ جانی ومالی در اثر خراب شدن ببار آورد با دوره بازگشت مشخص طراحی می شوند ، محاسبات مربوط به دبی و مقدار و شدت بارندگی برای پل های بزرگ 100 سال انتخاب شده است.

آب باران پس از رسیدن به سطح زمین و جریان بر روی آن تحت تاثیر عواملی قرار می گیرد كه توجه به این عوامل در محاسبه مقدار رواناب لازم است . قسمتی از بارش ها پس از رسیدن به زمین در آن نفوذ كرده و به سفره های آب زیرزمینی می پیوندد . قسمت دیگری به صورت تبخیر به جو باز می گردد كه این تبخیر ممكن است مستقیما انجام شود و یا به صورت تعرق گیاهان در آید ، یا به صورت تبخیر از زمینهای مرطوب رخ دهد . عواملی از قبیل میزان نفوذ پذیری زمین ، پستی و بلندی ، شیب زمین ، درجه حرارت ،رطوبت محیط و میزان شدت وزش باد در محل از جمله عواملی هستند كه در شدت و ضعف پدیده های نامبرده مؤثرند .

از آنجا كه دبی حد اكثر مبنای محاسبات هیدرولیكی قرار می گیرد ، برای محاسبه آن از روشهای S.C.S،كراسینك، معادله منحنی پوش ، كریگر ، فولر و ایسكوفسكی استفاده كرده و از مقایسه نتایج این روشها و میانگین گرفتن از نتایج قابل قبول ، دبی طرح برای حوضه مورد بحث بدست می آید . و شامل :

- نقشه موقعیت حوزه آبریز با مقیاس 25000/1

- جدول پارامترهای مهم آماری بارندگی های سالانه

- پراكندگی بارشهای سالانه

- جدول میانگین شاخص بارش سالانه در دوره سی ساله مطالعاتی

- نظام بارندگی ( روند تغییرات بارندگی در ماه های مختلف سال )

- جدول میانگین جمع بارندگی در ایستگاههای مطالعاتی

2-7-2 مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی

* اقلیم منطقه : برای شناسایی نوع اقلیم هرمنطقه فرمولهای متعددی از قبیل ترانسفو ، ایوانف ، دومارتن ، بارات و... كه هر یك با استفاده از پارامترهای جوی مختلف ، اقلیم منطقه را مشخص می سازد.

حداقل دما ، حداكثر دما ، میانگین حداقل دما ، میانگین حداكثر دما ، متوسط دمای روزانه ، میانگین نم نسبی ، متوسط بارش سالانه ، حداكثر تعداد روزهای یخبندان

2-7-3 مطالعات هیدرولیكی

به طور كلی هیدرولیك یك رودخانه برای بدست آوردن عمق جریان هنگام یك سیلاب با دبی مشخص ، سرعت جریان در هر مقطع دلخواه ومشخصات جریان اعم از عمق نرمال وعمق بحرانی برای پیش بینی وقوع پرش هیدرولیكی در رودخانه وهمچنین پروفیل سطح جریان آب و نوع شیب رودخانه انجام می گیرد .

پرش یا جهش هیدرولیكی از نوع جریان های متغیر سریع است كه از تغییر حالت جریان از فوق بحرانی به تحت بحرانی ایجاد می شود كه در نهایت علاوه بر افت انرژی محسوس و كاهش قابل توجه میزان سرعت از ابتدا تا انتهای یك بازه طولی از رودخانه ، تلاطم و پیچش سطحی آب ایجاد می كند . فوق بحرانی یا تحت بحرانی بودن جریان را عدد فرود جریان تعیین می كند . عدد فرود ، پارامتر دینامیكی بدون بعدی است كه تاثیر نیروی ثقل را نشان می دهد.

این عدد در هر مقطع به صورت زیر تعیین می شود :

(1/2) ^g D) ( Fr =V/

: Dعمق هیدرولیكی

g : شتاب ثقل

V: سرعت متوسط

اگر 1> Fr باشد در این صورت جریان در طول بازه مورد مطالعه از رودخانه وضعیت فوق بحرانی خواهد داشت ،

و اگر1 Fr <باشد در این صورت جریان درطول بازه موردمطالعه ازرودخانه وضعیت تحت بحرانی خواهد داشت .

در ضمن عبور یك جریان از انحنای رودخانه بسته به اینكه سرعت و شدت جریان به چه میزان باشد و تغییر مسیر و تنگی انحنا از چه نسبتی برخوردار باشند ، مقداری افت انرژی وآشفتگی و احتمالاٌ انسداد بوجود می آید كه این انسداد می تواند باعث افزایش ارتفاع آب در بالادست گردد كه این مساله در محاسبات هیدرولیكی ارایه شده به طور كامل مد نظر قرار داده شده است .

روشهای هیدرولیكی تخمین دبی و تراز آب سیلاب بر اساس تحلیل دستی یا كامپیوتری معادلات دیفرانسیل ساده شده یا معادلات دیفرانسیل كل حاكم بر جریان متغیر، بنا شده اند . رودخانه ها را می توان به دو صورت جریان متغیر تدریجی دایمی وجریان غیر دایمی مدل سازی كرد . در روند یابی جریان متغیر تدریجی دایمی ، فرض اصل بر دایمی بودن جریان و متغیر بودن عمق آب در طول رودخانه می باشد. روش های مختلفی برای حل معادله جریان متغیر تدریجی دایمی ارائه شده است كه می توان آنها را به دو گروه كلی تقسیم بندی نمود .

الف) گروه اول شامل روشهایی است كه در آنها ابتدا موقعیت تعدادی مقطع عرضی در مسیر رودخانه تعیین شده ، سپس برایدبی مورد نظر مقادیر عمق جریان در مقاطع مذكور محاسبه می گردد . روش گام به گام استاندارد ، معروفترین روش این گروه است .

ب) گروه دوم شامل روشهایی است كه در آنها ابتدا عمق های مختلفی بین دو محدوده مورد نظر فرض میشوند و سپس فاصله وموقعیت مقاطع عرضی كه این عمق ها در آن مقاطع رخ می دهند محاسبه می گردد .

بهترین روش این گروه ، روش گام به گام مستقیم می باشد .

در روند یابی جریان غیر دائمی ، فرض بر متغیر بودن عمق و دبی جریان نسبت به زمان ومكان می باشد .

در این حالت معادلات حاكم بر جریان با ساده كردن معادله عمومی پیوستگی واندازه حركت برای حالت جریان یك بعدی بدست می آید . معادلات حاصله به حالات سنت و نانت موسومند .

حل همزمان معادلات سنت و نانت برای شرایط مرزی غیر دائمی ، مقادیر عمق دبی جریان را در نقاط و زمانهای مختلف در طول رودخانه ارائه خواهد داد . حل این معادلات عموما با استفاده از روشهای عددی انجام می پذیرد . برای مطالعه جریان یك بعدی متغیر تدریجی در حالت های دائمی و غیر دائمی ، نرم افزارهای مختلف كامپیوتری تهیه شده اند كه هر یك توانایی و قابلیت مخصوص خود را دارند .

در زیر نحوه محاسبه ارتفاع حد اكثر آب هنگام عبور دبی سیلاب طرح و چگونگی تعیین نوع جریان در محل پل آورده شده است .

رابطه منینگ :

Q = 1/n S(1/2) R(2/3) A

n: ضریب زبری منینگ كه مقادیر آن از جدول 7-12 بدست می آید .

S: شیب حوضه بر حسب m/m .

R : شعاع هیدرولیكی كه برابر است با R = A/P

A: سطح مقطع عبور آب بر حسب m^2 .

P : محیط مقطع عبور آب بر حسب m .

2-7-4 بررسی آبشستگی

2-7-4-1 مقدمه

لازمه طراحی صحیح پل وابنیه مشابه ، شناسایی و منظور نمودن كلیه عواملی است كه ممكن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در طول عمر مفید یك سازه باعث تخریب یا كاهش كارایی آن گردد . پدیده

آبشستگی اطراف پایه پل ها از جمله عوامت مهمی است كه باعث تخریب كامل یا موضعی پل ها در نقاط مختلف دنیا شده است و ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست .

یكی از عمده ترین مشكلات سازه هایی نظیر پل ها كه پایه های آنها داخل آب رودخانه قابل فرسایش قرار می گیرند ، آبشستگی ایجاد شده در اطراف پایه ها است .

شكست كامل یا مو ضعی برخی از پل ها به علت فرسایش اطراف پایه ها اتفاق می افتد .فرسایش ممكن است در پایه ها ویا سواحل رودخانه رخ دهد كه این فرسایش در مرحله بعدی می تواند منجر به تغییر كلی مسیر جریان ودر نتیجه در پارامترهای طراحی سازه شود .

به علت طبیعت پیچیده مساله فرسایش ، برآورد دقیق آن در اطراف پایه ها هنوز موضوع تحقیق می باشد و در واقع اكثر روش های بر آورد عمق فرسایش بر مبنای نتایج آزمایشگاهی می باشد . در سیلاب های سالانه، آبشستگی در اطراف پایه های پل ها پدیدار شده و احتمال تخریب آنها در صورتی كه برای محافظت آنها طرحی اندیشیده نشود ، حتمی است . این مطلب وقتی بحرانی تر می شود كه بدانیم پل ها درست زمانی تخریب می شوند كه بیشترین احتیاج را به راه های دسترسی ، برای كمك به آسیب دیدگان از بلایابی طبیعی داریم .

نظر به اینكه در خصوص محافظت پل در برابر آبشستگی به طور كامل تحقیق نشده است و این پدیده به لحاظ اقتصادی هزینه سنگینی را به دنبال دارد، گاهی اوقات با توجه به نوع پروژه ها ، آبشستگی به مقدار كم ، قابل قبول فرض می شود .

رودخانه ها سالیان متمادی در جریان بوده اند و مانند هر سیستم طبیعی دیگری در خلال جریان خود ، به سمت تعادل پیش رفته اند . تعادل رودخانه زمانی است كه میزان رسوب ورودی و خروجی در هر بازه از آن با یكدیگر مساوی باشد . رودخانه به طور طبیعی برای رسیدن به چنین حالتی ، رفتارهایی از خود نشان می دهد كه در نهایت منجر به تعادل فیزیكی آن می گردد .

با این وجود سیلاب های سالیانه عامل مهمی دربر هم زدن این سیستم بوده و سالانه مقدار زیادی فرسایش در مسیر رودخانه را باعث می شوند . در این میان جنس بستر ، شیب رودخانه ، ابعاد مقطع و میزان دبی عواملی هستند كه هر كدام دارای نقشی در تعیین شكل رودخانه می باشند . پدیده آبشستگی زمانی اتفاق می افتد كه به هر دلیل تنش برشی بین جریان آب ، بستر و دیواره آبراهه از میزان لازم حهت حركت ذرات تشكیل دهنده مقطع بیشتر شود .

برای تعیین عمق آبشستگی در مجاورت پایه یك پل ، نیاز به شناخت كافی از این پدیده و انواع مختلف آن میباشد تا با توجه به اطلاعات موجود ، روش مناسب برای تخمین عمق فرسایش مشخص گردد . عمق نهایی آبشستگی ایجاد شده در مجاورت پایه پل برابر مجموع عمق های فرسایش ناشی از آبشستگی عمومی ، تنگ شدگی و میزان آن به شدت و بزرگی سیلاب بستگی دارد .

روابط پیشنهاد شده در این زمینه اكثرا میزان فرسایش موضعی در اطراف پایه پل ها را به دقت زیاد بیان میكنند به طور كلی چهار روش كاربردی تعیین و پیش بینی عمق آبشستگی به اتفاق مورد استفاده قرار میگیرد كه در زیر شرح داده می شود .

2-7-4-2 رفتارنگاری آبشستگی

این روش بر اساس استفاده از وسایل ویژه و مجهز به منظور رفتارنگری آبشستگی ایجاد شده در محل پایه پل استوار است . این روش ، روش دقیقی است كه بیشتر برای پل های ساخته شده مناسب می باشد تا به این طریق ، مشكلات موجود شناسایی شده و طرح مورد نظر در برابر تهدیدهای ناشی از آبشستگی ، محافظت و یا تقویت گردد .

نتایج این روش همچنین می تواند برای طراحی و اجرای پل های مشابه كه در شرایط مشابه محیطی ساخته خواهد شد ، مورد استفاده قرار گیرند . عمده ترین مشكلی كه در این رابطه وجود دارد این است كه بعضی از راه حلهای مورد استفاده در این روش به كارگیری دستگاه های پیشرفته و مجهز كه بتواند در زیر آب عمل رفتارنگاری را با دقت انجام دهند ، بسیار گران و پر هزینه می باشند .

2-7-4-3 مدل سازی فیزیكی

با استفاده از این روش می توان رفتار آبشستگی را هم برای پل ها ی در دست احداث و هم برای پل های ساخته شده بررسی نمود . البته نباید فراموش كرد كه این روش هزینه های قابل توجهی را برای تهیه مدل آزمایشی پل مورد بررسی به همراه خواهد داشت و همچنین مشكلات مربوط به تطبیق شرایط واقعی با مدل را نیز دارد .

2-7-4-4 مدل سازی عددی و كامپیوتری

با استفاده از مدل های عددی و كامپیوتری روشی نسبتا دقیق و سریع برای تعیین عمق آبشستگی می باشد . این روش اساسا مبتنی بر روابط ریاضی بوده ، به طوری كه در ابتدا با استفاده از روابط مربوط به فرسایش بستر رودخانه و تئوری های ارائه شده در رابطه با هیدرولیك پل ها و آبشستگی آنها ، یك مدل عددی تهیه می گردد .

پس از این مرحله و با توجه به مدل عددی تهیه شده برای پل مورد نظر یك مدل كامپیوتری كه قابل انطباق با شرایط و حالات مختلف باشد ،ساخته می شود .

- پوشش یا نمای دیوار

- اتصالات بین المانهای تسلیح و پوشش دیوار

- سیستم زهكش دیوار

- شالوده نواری پای دیوار

4-4-1-1 خاك

خاك اصلی ترین جزء تشكیل دهنده دیوارهای خاك مسلح است. خاك در دیوارهای خاك مسلح به صورت خاكریز تسلیح شده، خاك حفظ شده و خاك بستر زیر پی مطرح می‌گردد.

مشخصات كیفی، دانه بندی، ویژگیهای شیمیایی، تراكم، وزن مخصوص و پارامترهای مقاومت برشی خاكریز تسلیح شده و خاك حفظ شده بایستی در محدوده‌های توصیه شده در استانداردها قرار گیرد.

همچنین در طراحی، بایستی مشخصات خاك بستر زیر پی دیوار از نظر ظرفیت باربری شامل گسیختگی برشی خاكریز تسلیح شده و خاك حفظ شده بایستی در محدوده‌های توصیه شده در استانداردها قرار گیرد.

همچنین در طراحی، بایستی مشخصات خاك بستر زیر پی دیوار از نظر ظرفیت باربری شامل گسیختگی برشی و تغییر شكل لایه‌ها (نشست كلی و نسبی) ناشی از بارگذاری دیوار مورد ارزیابی قرار گیرد.

4-4-1-2 المانهای تسلیح شامل شبكه ژئوگرید (Geogrid)

اثرات سودمند استفاده از شبكه‌های ژئوگریدی در خاك ناشی از پدیدار شدن دو جنبه متمایز در رفتار مكانیكی توده خاك مسلح است، این دو پدیده عبارتند از :

- افزایش مقاومت كششی توده خاك بعلت قرار گیری عناصر مسلح كننده با قابلیت كششی مناسب

- افزایش مقاومت برشی به علت ایجاد اصطكاك در محل تماس خاك و سطح عناصر تسلیح كننده

در دیوارها و كوله‌های خاك مسلح با المانهای تسلیح پلیمری، شبكه‌های ژئوگرید به حالت افقی در میان لایه‌های خاكریز پهن شده و سبب افزایش مقاومت كششی و برشی توده خاك و كاهش تغییر شكل‌ها رو به بیرون دیوار می‌گردند.

از جمله مهمترین مزایای استفاده از شبكه‌های ژئوگریدی در امر تسلیح خاك را می‌توان به موارد زیر خلاصه كرد.

- اثرات سودمند استفاده از شبكه‌های ژئوگریدی در امر تسلیح خاك كه در بالا شرح داده شد.

- دیوارها خاك مسلح با ژئوگرید از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار هستند، بنابراین برای محلهایی با خاك بستر ضعیف كه امكان نشست و تغییر شكل بستر محتمل است بسیار مناسب می‌باشند.

- خصوصیات منحصر به فرد ژئوگریدها مانند انعطاف پذیری ، مدول خمشی كافی ، مقاومت مناسب در برابر تنش‌های خستگی و توانایی استهلاك تنش رفت و برگشتی باعث می‌شود كه این سازه‌ها عملكرد مناسبی تحت بارگذاری‌های دینامیكی و لرزه‌ای داشته باشند.

مناسب ترین شبكه ژئوگریدی جهت استفاده در ساخت ابنیه فنی خاك مسلح ، شبكه‌های ژئوگریدی (TENAX TTSAMP) می‌باشند.

*‌ ژئوگریدهای یك سویه TENAX TTSAMP

ژئوگریدهای یك سویه TENAX TTSAMP، بدلیل آنكه از نظر شیمیایی بی اثر بوده و مقاومت كششی بالایی دارند. برای تسلیح خاك تولید شده‌اند. خاك و سنگدانه در بین فضاهای خالی ژئوگرید در هم قفل می‌شوند كه همین امر باعث محصور شدن خاك می‌شود و جابجایی‌های آن را كنترل و مقاومت فشاری خاك را افزایش می‌دهد. تراكم خاك باعث بوجود آمدن قفل و بست بین خاك و لایه ژئوگرید می‌شود. پس قابلیت رسیدن به سطح بالاتری از كشش به خاطر وجود این قفل شدگی فراهم است. تركیب خاك – ژئوگرید، طوری عمل می‌كند كه گویی ذاتاً دارای قدرت كششی است.

ژئوگرید قرار گرفته در خاك همین چسبندگی ظاهری برای مواد غیر چسبنده را فراهم می‌كند. ساختار خاك – ژئوگرید باعث بالا رفتن قدرت فشردگی و تراكم خاك نیز می‌شود. بنابراین این تركیب، ماده‌ای با سختی و پایداری بالاتر نسبت به خاك تنها به وجود می‌آورد. ظرفیت ژئوگرید در جذب تنش‌ها و توزیع آن در توده مسلح شده بصورت مضاعفی مقاومت سازه را در برابر بارهای دینامیك و استاتیك افزایش می‌دهد.

4-4-1-3 پوشش یا نمای دیوار

از ویژگیهای بارز ابنیه خاك مسلح با ژئوگرید، تنوع و زیبایی نماهای قابل استفاده در این نوع سازه‌ها است. انواع نماهای قابل استفاده در دیوارهای خاك مسلح با ژئوگرید عبارتند از:

- قطعات بلوكی منظم (MBW)

- پوشش برگشتی روبار (Wrap - Around)

- پانلهای بتنی پیش ساخته (Segmental precast concrete panels)

- پانلهای بتنی یكپارچه (Full- height concrete panels)

- نماهای چوبی (Timber)

- پوشش گابیونی (Gabion)

بدلیل تنوع و زیبایی نماهای قابل استفاده در این نوع سازه‌ها، امكان ایجاد منظری چشم نواز كه از یك طرف هماهنگی كامل با محیط پیرامونی و فضای سبز و از طرف دیگر هماهنگی كامل با اصول معماری اسلامی داشته باشد، وجود دارد. از میان پوشش‌های فوق استفاده از قطعات بلوكی منظم (MBW) بیشترین كاربرد را دارا است.

4-4-1-3-1 قطعات بلوكی منظم (MBV)

از میان پوشش‌های فوق استفاده از قطعات بلوكی منظم (MBV) بیشترین كاربرد را دارا است. پوشش‌های شامل قطعات بلوكی منظم، (Modular Block Wall) كه به اختصارMBV نیز نامیده می‌شوند، به دلیل برخورداری از ظاهری زیبا، نصب سریع و صرفه اقتصادی رایجترین نماهایی هستند كه اخیراً در احداث دیوارهای خاك مسلح با ژئوسنتتیك مورد استفاده قرار می‌گیرند. واحدهایMBV، معمولاً قطعات بتنی پیش ساخته‌ای به ابعاد نسبتا كوچكی هستند كه از قبل برای استفاده در نمای خارجی دیوارها طراحی و ساخته می‌شوند و مطابق شكل 4 به دو صورت نمای ساده و گلدانی در پوشش خارجی دیوار خاك مسلح بكار برده می‌شوند. قطعات بلوكی منظم پیش ساخته در انواع توپر و یا حفره دار تولید می‌شوند. در پوشش‌های قطعات بلوكی منظم حفره دار، از مصالح سنگی شامل شن و ماسه به عنوان پركننده حفرات استفاده می‌شود.

در این راستا استفاده از سیستم دیوار ژئوبلوك (TENAX NURAGHE) كه بر اساس تلفیقی از بلوك‌های بتنی با ژئوگریدهای پلی اتیلنی بكار می‌رود. برای عملیات تسلیح خاك و احداث سیستم نگهدارنده بسیار مناسب است.

گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل در 73 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی كلی با مكان كارآموزی ................... 1

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عمران ........... 3

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج........................ 5

بخش اول : فهرست نشریات تیپ مورد استفاده در طراحی پلها و آبروها 6

نشریه 83...................................................... 7

نشریه ایران – كامپساكس........................................ 11

نشریه آزمایشگاه مكانیك خاك ................................... 19

بخش دوم : مطالعات مرحله اول طراحی پل....................... 23

بخش سوم : مطالعات مرحله دوم طراحی پل..................... 26

بخش چهارم : دیوارهای خاك مسلح ژئوگریدی................... 40

بخش پنجم : سازه های خاكی فولادی........................... 52

شركت مهندسین مشاور اتحاد راه ، مشاور پروژه های راهسازی وزارت راه و ترابری در استانهای اصفهان ، فارس ، كهكیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری می باشد.

نمودار سازمانی شركت به صورت زیر می باشد.

- امور اداری

شامل قسمتهای حسابداری ، دبیرخانه و كارگزینی و ... می باشد.

- طراحی سازه ( طراحی پل )

شامل مهندسین طراح پل ، مترورهای پل و نقشه كش ها می باشد.

- طراحی مسیر ( طراحی راه )

شامل مهندسین طراح راه ، مترورهای راه و نقشه كش ها می باشد.

- مهندسین طراح پل

فارغ التحصیلان رشته عمران در مدارج كارشناسی ارشد و دكترا با گرایشات مختلف مانند : سازه ، خاك و پی ، هیدرولیك ، رودخانه و... می باشند.

- مهندسین طراح راه

فارغ التحصیلان رشته عمران در مدارج كارشناسی و كارشناسی ارشد با گرایش راه هستند.

- نقشه كش ها

فارغ التحصیلان رشته عمران و معماری در مدارج دیپلم فنی و كاردانی هستند.

- مترورها

فارغ التحصیلان رشته عمران و معماری در مدارج كاردانی و كارشناسی می باشند.

* بطوركلی فقط امور اداری این شركت از فارغ التحصیلان رشته عمران استفاده نمی نمود.

2-1 شرح مسیر

- نقشه موقعیت محور

2-2 مشخصات محل پل

- عكس های درباره موقعیت پل

- جمعیت استان و منطقه ، چند درصد جمعیت شهری و چند درصد روستایی ، جمعیت عشایر ، فعالیت مردم ( دامداری و كشاورزی

و ... ) ، وضعیت خاك ، آب ، جنگل و پوشش گیاهی و وضعیت اقتصادی مردم

2-3 شرایط اقلیمی محل پل

- موقعیت پل در چه طول و عرض جغرافیایی قرار دارد.

- میانگین و حداكثرو حداقل دما ، متوسط بارش ، حداكثر تعداد روزهای یخبندان ، ارتفاع محل پل

2-4 مستحدثات موجود در محدوده طرح

بررسی مستحدثاتی در محدوده پل كه مانع عملیات اجرایی گردد.

2-5 زمین شناسی

2-5-1 زمین شناسی عمومی

نقشه پهنه های رسوبی - ساختاری عمده ایران

2-5-2 چینه شناسی و سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه

نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه

2-5-3 زمین شناسی ساختمانی منطقه

وضعیت گسل ها ، چین خوردگی ها ، راستای محوری ناودیس ها و تاقدیس های احتمالی

2-5-4 لرزه خیزی منطقه مورد بررسی

نقشه منحنی های هم شدت زمین لرزه های ایران

نقشه پهنه بندی مقدماتی خطر نسبی زمین لرزه در ایران

2-5-5 زمین شناسی تفضیلی ساختگاه پل

2-5-6 آزمایشات پیشنهادی مورد نیاز برای پل

1. آزمایشات ضربه و نفوذ استاندارد (spt)

2. آزمایش دانه بندی و تعیین حدود اتربرگ در لایه های متفاوت جنس زمین

3. تعیین درصد رطوبت ، وزن مخصوص در لایه های مختلف و تعیین عمق آب زیرزمینی

4. آزمایشات سه محوری بر روی نمونه دست نخورده اشباع به تعداد لایه های خاك و تعیین پارامترهای c و

5. آزمایشات تحكیم بر روی نمونه های دست نخورده ریزدانه قابل تحكیم

6. آزمایشات برشی مستقیم در نمونه های لایه های متفاوت جنس خاك

7. انجام آزمایشات cpt برای خاكهای با spt بین 1 الی 3 ( فاقد ذرات با اندازه شن )

8. در مورد پل ها چنانچه به سنگ برخورد شود حفاری در سنگ 3 متر ادامه یافته و نوع ، میزان RQD و مقاومت محوری سنگ تعیین گردد.

چنانچه در گمانه های درخواستی جهت شناسایی ژئوتكنیك ترانشه های سنگی به لایه های سنگ برخورد شود لازم است آزمایشات زیر انجام گیرد.

الف- تعیین جنس سنگ ، میزان Fracturelog RQD Core recovery و ضخامت ، فاصله درزه ها و مواد پركننده و مشخصات كیفی لایه ها در تمام عمق.

ب- انجام آزمایش Pressure Meter جهت تعیین k و مدول ارتجاعی محیط در فواصل 12 متری.

ج- انجام آزمایش بارگذاری نقطه ای ( Point Load Test ) در محل به منظور تعیین مقاومت سنگ برای لایه های مختلف.

د- تعیین پارامترهای فیزیكی نمونه های سنگ های متفاوت از قبیل وزن مخصوص ، مقاومت فشاری ، مقاومت برشی ، مدول یانگ ، ضریب پواسیون و سرعت امواج S P حداقل به تعداد 3 عدد در هر گمانه و همچنین تعیین مقاومت برشی در محل درزه ها.

2-6 منابع و معادن

منابع سنگی قابل استفاده در پروژه ، سیمان ، میلگرد

2-7 مطالعات هیدرولوژی و هواشناسی و هیدرولیكی و آبشستگی

2-7-1 مطالعات هیدرولوژی

هدف از ارائه مطالعات هیدرولوژی تعیین حداكثر دبی سیلاب برای دوره بازگشت معین می باشد ، از آنجایی كه سازه های آبی مانند پل ، سیل بند ، سد و ... بر حسب اهمیت و حساسیت به تخریب ویا مقدار هزینه ای كه صرف احداث آن می شود یا خطراتی كه ممكن استبه لحاظ جانی ومالی در اثر خراب شدن ببار آورد با دوره بازگشت مشخص طراحی می شوند ، محاسبات مربوط به دبی و مقدار و شدت بارندگی برای پل های بزرگ 100 سال انتخاب شده است.

آب باران پس از رسیدن به سطح زمین و جریان بر روی آن تحت تاثیر عواملی قرار می گیرد كه توجه به این عوامل در محاسبه مقدار رواناب لازم است . قسمتی از بارش ها پس از رسیدن به زمین در آن نفوذ كرده و به سفره های آب زیرزمینی می پیوندد . قسمت دیگری به صورت تبخیر به جو باز می گردد كه این تبخیر ممكن است مستقیما انجام شود و یا به صورت تعرق گیاهان در آید ، یا به صورت تبخیر از زمینهای مرطوب رخ دهد . عواملی از قبیل میزان نفوذ پذیری زمین ، پستی و بلندی ، شیب زمین ، درجه حرارت ،رطوبت محیط و میزان شدت وزش باد در محل از جمله عواملی هستند كه در شدت و ضعف پدیده های نامبرده مؤثرند .

از آنجا كه دبی حد اكثر مبنای محاسبات هیدرولیكی قرار می گیرد ، برای محاسبه آن از روشهای S.C.S،كراسینك، معادله منحنی پوش ، كریگر ، فولر و ایسكوفسكی استفاده كرده و از مقایسه نتایج این روشها و میانگین گرفتن از نتایج قابل قبول ، دبی طرح برای حوضه مورد بحث بدست می آید . و شامل :

- نقشه موقعیت حوزه آبریز با مقیاس 25000/1

- جدول پارامترهای مهم آماری بارندگی های سالانه

- پراكندگی بارشهای سالانه

- جدول میانگین شاخص بارش سالانه در دوره سی ساله مطالعاتی

- نظام بارندگی ( روند تغییرات بارندگی در ماه های مختلف سال )

- جدول میانگین جمع بارندگی در ایستگاههای مطالعاتی

2-7-2 مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی

* اقلیم منطقه : برای شناسایی نوع اقلیم هرمنطقه فرمولهای متعددی از قبیل ترانسفو ، ایوانف ، دومارتن ، بارات و... كه هر یك با استفاده از پارامترهای جوی مختلف ، اقلیم منطقه را مشخص می سازد.

حداقل دما ، حداكثر دما ، میانگین حداقل دما ، میانگین حداكثر دما ، متوسط دمای روزانه ، میانگین نم نسبی ، متوسط بارش سالانه ، حداكثر تعداد روزهای یخبندان

2-7-3 مطالعات هیدرولیكی

به طور كلی هیدرولیك یك رودخانه برای بدست آوردن عمق جریان هنگام یك سیلاب با دبی مشخص ، سرعت جریان در هر مقطع دلخواه ومشخصات جریان اعم از عمق نرمال وعمق بحرانی برای پیش بینی وقوع پرش هیدرولیكی در رودخانه وهمچنین پروفیل سطح جریان آب و نوع شیب رودخانه انجام می گیرد .

پرش یا جهش هیدرولیكی از نوع جریان های متغیر سریع است كه از تغییر حالت جریان از فوق بحرانی به تحت بحرانی ایجاد می شود كه در نهایت علاوه بر افت انرژی محسوس و كاهش قابل توجه میزان سرعت از ابتدا تا انتهای یك بازه طولی از رودخانه ، تلاطم و پیچش سطحی آب ایجاد می كند . فوق بحرانی یا تحت بحرانی بودن جریان را عدد فرود جریان تعیین می كند . عدد فرود ، پارامتر دینامیكی بدون بعدی است كه تاثیر نیروی ثقل را نشان می دهد.

این عدد در هر مقطع به صورت زیر تعیین می شود :

(1/2) ^g D) ( Fr =V/

: Dعمق هیدرولیكی

g : شتاب ثقل

V: سرعت متوسط

اگر 1> Fr باشد در این صورت جریان در طول بازه مورد مطالعه از رودخانه وضعیت فوق بحرانی خواهد داشت ،

و اگر1 Fr <باشد در این صورت جریان درطول بازه موردمطالعه ازرودخانه وضعیت تحت بحرانی خواهد داشت .

در ضمن عبور یك جریان از انحنای رودخانه بسته به اینكه سرعت و شدت جریان به چه میزان باشد و تغییر مسیر و تنگی انحنا از چه نسبتی برخوردار باشند ، مقداری افت انرژی وآشفتگی و احتمالاٌ انسداد بوجود می آید كه این انسداد می تواند باعث افزایش ارتفاع آب در بالادست گردد كه این مساله در محاسبات هیدرولیكی ارایه شده به طور كامل مد نظر قرار داده شده است .

روشهای هیدرولیكی تخمین دبی و تراز آب سیلاب بر اساس تحلیل دستی یا كامپیوتری معادلات دیفرانسیل ساده شده یا معادلات دیفرانسیل كل حاكم بر جریان متغیر، بنا شده اند . رودخانه ها را می توان به دو صورت جریان متغیر تدریجی دایمی وجریان غیر دایمی مدل سازی كرد . در روند یابی جریان متغیر تدریجی دایمی ، فرض اصل بر دایمی بودن جریان و متغیر بودن عمق آب در طول رودخانه می باشد. روش های مختلفی برای حل معادله جریان متغیر تدریجی دایمی ارائه شده است كه می توان آنها را به دو گروه كلی تقسیم بندی نمود .

الف) گروه اول شامل روشهایی است كه در آنها ابتدا موقعیت تعدادی مقطع عرضی در مسیر رودخانه تعیین شده ، سپس برایدبی مورد نظر مقادیر عمق جریان در مقاطع مذكور محاسبه می گردد . روش گام به گام استاندارد ، معروفترین روش این گروه است .

ب) گروه دوم شامل روشهایی است كه در آنها ابتدا عمق های مختلفی بین دو محدوده مورد نظر فرض میشوند و سپس فاصله وموقعیت مقاطع عرضی كه این عمق ها در آن مقاطع رخ می دهند محاسبه می گردد .

بهترین روش این گروه ، روش گام به گام مستقیم می باشد .

در روند یابی جریان غیر دائمی ، فرض بر متغیر بودن عمق و دبی جریان نسبت به زمان ومكان می باشد .

در این حالت معادلات حاكم بر جریان با ساده كردن معادله عمومی پیوستگی واندازه حركت برای حالت جریان یك بعدی بدست می آید . معادلات حاصله به حالات سنت و نانت موسومند .

حل همزمان معادلات سنت و نانت برای شرایط مرزی غیر دائمی ، مقادیر عمق دبی جریان را در نقاط و زمانهای مختلف در طول رودخانه ارائه خواهد داد . حل این معادلات عموما با استفاده از روشهای عددی انجام می پذیرد . برای مطالعه جریان یك بعدی متغیر تدریجی در حالت های دائمی و غیر دائمی ، نرم افزارهای مختلف كامپیوتری تهیه شده اند كه هر یك توانایی و قابلیت مخصوص خود را دارند .

در زیر نحوه محاسبه ارتفاع حد اكثر آب هنگام عبور دبی سیلاب طرح و چگونگی تعیین نوع جریان در محل پل آورده شده است .

رابطه منینگ :

Q = 1/n S(1/2) R(2/3) A

n: ضریب زبری منینگ كه مقادیر آن از جدول 7-12 بدست می آید .

S: شیب حوضه بر حسب m/m .

R : شعاع هیدرولیكی كه برابر است با R = A/P

A: سطح مقطع عبور آب بر حسب m^2 .

P : محیط مقطع عبور آب بر حسب m .

2-7-4 بررسی آبشستگی

2-7-4-1 مقدمه

لازمه طراحی صحیح پل وابنیه مشابه ، شناسایی و منظور نمودن كلیه عواملی است كه ممكن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در طول عمر مفید یك سازه باعث تخریب یا كاهش كارایی آن گردد . پدیده

آبشستگی اطراف پایه پل ها از جمله عوامت مهمی است كه باعث تخریب كامل یا موضعی پل ها در نقاط مختلف دنیا شده است و ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست .

یكی از عمده ترین مشكلات سازه هایی نظیر پل ها كه پایه های آنها داخل آب رودخانه قابل فرسایش قرار می گیرند ، آبشستگی ایجاد شده در اطراف پایه ها است .

شكست كامل یا مو ضعی برخی از پل ها به علت فرسایش اطراف پایه ها اتفاق می افتد .فرسایش ممكن است در پایه ها ویا سواحل رودخانه رخ دهد كه این فرسایش در مرحله بعدی می تواند منجر به تغییر كلی مسیر جریان ودر نتیجه در پارامترهای طراحی سازه شود .

به علت طبیعت پیچیده مساله فرسایش ، برآورد دقیق آن در اطراف پایه ها هنوز موضوع تحقیق می باشد و در واقع اكثر روش های بر آورد عمق فرسایش بر مبنای نتایج آزمایشگاهی می باشد . در سیلاب های سالانه، آبشستگی در اطراف پایه های پل ها پدیدار شده و احتمال تخریب آنها در صورتی كه برای محافظت آنها طرحی اندیشیده نشود ، حتمی است . این مطلب وقتی بحرانی تر می شود كه بدانیم پل ها درست زمانی تخریب می شوند كه بیشترین احتیاج را به راه های دسترسی ، برای كمك به آسیب دیدگان از بلایابی طبیعی داریم .

نظر به اینكه در خصوص محافظت پل در برابر آبشستگی به طور كامل تحقیق نشده است و این پدیده به لحاظ اقتصادی هزینه سنگینی را به دنبال دارد، گاهی اوقات با توجه به نوع پروژه ها ، آبشستگی به مقدار كم ، قابل قبول فرض می شود .

رودخانه ها سالیان متمادی در جریان بوده اند و مانند هر سیستم طبیعی دیگری در خلال جریان خود ، به سمت تعادل پیش رفته اند . تعادل رودخانه زمانی است كه میزان رسوب ورودی و خروجی در هر بازه از آن با یكدیگر مساوی باشد . رودخانه به طور طبیعی برای رسیدن به چنین حالتی ، رفتارهایی از خود نشان می دهد كه در نهایت منجر به تعادل فیزیكی آن می گردد .

با این وجود سیلاب های سالیانه عامل مهمی دربر هم زدن این سیستم بوده و سالانه مقدار زیادی فرسایش در مسیر رودخانه را باعث می شوند . در این میان جنس بستر ، شیب رودخانه ، ابعاد مقطع و میزان دبی عواملی هستند كه هر كدام دارای نقشی در تعیین شكل رودخانه می باشند . پدیده آبشستگی زمانی اتفاق می افتد كه به هر دلیل تنش برشی بین جریان آب ، بستر و دیواره آبراهه از میزان لازم حهت حركت ذرات تشكیل دهنده مقطع بیشتر شود .

برای تعیین عمق آبشستگی در مجاورت پایه یك پل ، نیاز به شناخت كافی از این پدیده و انواع مختلف آن میباشد تا با توجه به اطلاعات موجود ، روش مناسب برای تخمین عمق فرسایش مشخص گردد . عمق نهایی آبشستگی ایجاد شده در مجاورت پایه پل برابر مجموع عمق های فرسایش ناشی از آبشستگی عمومی ، تنگ شدگی و میزان آن به شدت و بزرگی سیلاب بستگی دارد .

روابط پیشنهاد شده در این زمینه اكثرا میزان فرسایش موضعی در اطراف پایه پل ها را به دقت زیاد بیان میكنند به طور كلی چهار روش كاربردی تعیین و پیش بینی عمق آبشستگی به اتفاق مورد استفاده قرار میگیرد كه در زیر شرح داده می شود .

2-7-4-2 رفتارنگاری آبشستگی

این روش بر اساس استفاده از وسایل ویژه و مجهز به منظور رفتارنگری آبشستگی ایجاد شده در محل پایه پل استوار است . این روش ، روش دقیقی است كه بیشتر برای پل های ساخته شده مناسب می باشد تا به این طریق ، مشكلات موجود شناسایی شده و طرح مورد نظر در برابر تهدیدهای ناشی از آبشستگی ، محافظت و یا تقویت گردد .

نتایج این روش همچنین می تواند برای طراحی و اجرای پل های مشابه كه در شرایط مشابه محیطی ساخته خواهد شد ، مورد استفاده قرار گیرند . عمده ترین مشكلی كه در این رابطه وجود دارد این است كه بعضی از راه حلهای مورد استفاده در این روش به كارگیری دستگاه های پیشرفته و مجهز كه بتواند در زیر آب عمل رفتارنگاری را با دقت انجام دهند ، بسیار گران و پر هزینه می باشند .

2-7-4-3 مدل سازی فیزیكی

با استفاده از این روش می توان رفتار آبشستگی را هم برای پل ها ی در دست احداث و هم برای پل های ساخته شده بررسی نمود . البته نباید فراموش كرد كه این روش هزینه های قابل توجهی را برای تهیه مدل آزمایشی پل مورد بررسی به همراه خواهد داشت و همچنین مشكلات مربوط به تطبیق شرایط واقعی با مدل را نیز دارد .

2-7-4-4 مدل سازی عددی و كامپیوتری

با استفاده از مدل های عددی و كامپیوتری روشی نسبتا دقیق و سریع برای تعیین عمق آبشستگی می باشد . این روش اساسا مبتنی بر روابط ریاضی بوده ، به طوری كه در ابتدا با استفاده از روابط مربوط به فرسایش بستر رودخانه و تئوری های ارائه شده در رابطه با هیدرولیك پل ها و آبشستگی آنها ، یك مدل عددی تهیه می گردد .

پس از این مرحله و با توجه به مدل عددی تهیه شده برای پل مورد نظر یك مدل كامپیوتری كه قابل انطباق با شرایط و حالات مختلف باشد ،ساخته می شود .

- پوشش یا نمای دیوار

- اتصالات بین المانهای تسلیح و پوشش دیوار

- سیستم زهكش دیوار

- شالوده نواری پای دیوار

4-4-1-1 خاك

خاك اصلی ترین جزء تشكیل دهنده دیوارهای خاك مسلح است. خاك در دیوارهای خاك مسلح به صورت خاكریز تسلیح شده، خاك حفظ شده و خاك بستر زیر پی مطرح می‌گردد.

مشخصات كیفی، دانه بندی، ویژگیهای شیمیایی، تراكم، وزن مخصوص و پارامترهای مقاومت برشی خاكریز تسلیح شده و خاك حفظ شده بایستی در محدوده‌های توصیه شده در استانداردها قرار گیرد.

همچنین در طراحی، بایستی مشخصات خاك بستر زیر پی دیوار از نظر ظرفیت باربری شامل گسیختگی برشی خاكریز تسلیح شده و خاك حفظ شده بایستی در محدوده‌های توصیه شده در استانداردها قرار گیرد.

همچنین در طراحی، بایستی مشخصات خاك بستر زیر پی دیوار از نظر ظرفیت باربری شامل گسیختگی برشی و تغییر شكل لایه‌ها (نشست كلی و نسبی) ناشی از بارگذاری دیوار مورد ارزیابی قرار گیرد.

4-4-1-2 المانهای تسلیح شامل شبكه ژئوگرید (Geogrid)

اثرات سودمند استفاده از شبكه‌های ژئوگریدی در خاك ناشی از پدیدار شدن دو جنبه متمایز در رفتار مكانیكی توده خاك مسلح است، این دو پدیده عبارتند از :

- افزایش مقاومت كششی توده خاك بعلت قرار گیری عناصر مسلح كننده با قابلیت كششی مناسب

- افزایش مقاومت برشی به علت ایجاد اصطكاك در محل تماس خاك و سطح عناصر تسلیح كننده

در دیوارها و كوله‌های خاك مسلح با المانهای تسلیح پلیمری، شبكه‌های ژئوگرید به حالت افقی در میان لایه‌های خاكریز پهن شده و سبب افزایش مقاومت كششی و برشی توده خاك و كاهش تغییر شكل‌ها رو به بیرون دیوار می‌گردند.

از جمله مهمترین مزایای استفاده از شبكه‌های ژئوگریدی در امر تسلیح خاك را می‌توان به موارد زیر خلاصه كرد.

- اثرات سودمند استفاده از شبكه‌های ژئوگریدی در امر تسلیح خاك كه در بالا شرح داده شد.

- دیوارها خاك مسلح با ژئوگرید از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار هستند، بنابراین برای محلهایی با خاك بستر ضعیف كه امكان نشست و تغییر شكل بستر محتمل است بسیار مناسب می‌باشند.

- خصوصیات منحصر به فرد ژئوگریدها مانند انعطاف پذیری ، مدول خمشی كافی ، مقاومت مناسب در برابر تنش‌های خستگی و توانایی استهلاك تنش رفت و برگشتی باعث می‌شود كه این سازه‌ها عملكرد مناسبی تحت بارگذاری‌های دینامیكی و لرزه‌ای داشته باشند.

مناسب ترین شبكه ژئوگریدی جهت استفاده در ساخت ابنیه فنی خاك مسلح ، شبكه‌های ژئوگریدی (TENAX TTSAMP) می‌باشند.

*‌ ژئوگریدهای یك سویه TENAX TTSAMP

ژئوگریدهای یك سویه TENAX TTSAMP، بدلیل آنكه از نظر شیمیایی بی اثر بوده و مقاومت كششی بالایی دارند. برای تسلیح خاك تولید شده‌اند. خاك و سنگدانه در بین فضاهای خالی ژئوگرید در هم قفل می‌شوند كه همین امر باعث محصور شدن خاك می‌شود و جابجایی‌های آن را كنترل و مقاومت فشاری خاك را افزایش می‌دهد. تراكم خاك باعث بوجود آمدن قفل و بست بین خاك و لایه ژئوگرید می‌شود. پس قابلیت رسیدن به سطح بالاتری از كشش به خاطر وجود این قفل شدگی فراهم است. تركیب خاك – ژئوگرید، طوری عمل می‌كند كه گویی ذاتاً دارای قدرت كششی است.

ژئوگرید قرار گرفته در خاك همین چسبندگی ظاهری برای مواد غیر چسبنده را فراهم می‌كند. ساختار خاك – ژئوگرید باعث بالا رفتن قدرت فشردگی و تراكم خاك نیز می‌شود. بنابراین این تركیب، ماده‌ای با سختی و پایداری بالاتر نسبت به خاك تنها به وجود می‌آورد. ظرفیت ژئوگرید در جذب تنش‌ها و توزیع آن در توده مسلح شده بصورت مضاعفی مقاومت سازه را در برابر بارهای دینامیك و استاتیك افزایش می‌دهد.

4-4-1-3 پوشش یا نمای دیوار

از ویژگیهای بارز ابنیه خاك مسلح با ژئوگرید، تنوع و زیبایی نماهای قابل استفاده در این نوع سازه‌ها است. انواع نماهای قابل استفاده در دیوارهای خاك مسلح با ژئوگرید عبارتند از:

- قطعات بلوكی منظم (MBW)

- پوشش برگشتی روبار (Wrap - Around)

- پانلهای بتنی پیش ساخته (Segmental precast concrete panels)

- پانلهای بتنی یكپارچه (Full- height concrete panels)

- نماهای چوبی (Timber)

- پوشش گابیونی (Gabion)

بدلیل تنوع و زیبایی نماهای قابل استفاده در این نوع سازه‌ها، امكان ایجاد منظری چشم نواز كه از یك طرف هماهنگی كامل با محیط پیرامونی و فضای سبز و از طرف دیگر هماهنگی كامل با اصول معماری اسلامی داشته باشد، وجود دارد. از میان پوشش‌های فوق استفاده از قطعات بلوكی منظم (MBW) بیشترین كاربرد را دارا است.

4-4-1-3-1 قطعات بلوكی منظم (MBV)

از میان پوشش‌های فوق استفاده از قطعات بلوكی منظم (MBV) بیشترین كاربرد را دارا است. پوشش‌های شامل قطعات بلوكی منظم، (Modular Block Wall) كه به اختصارMBV نیز نامیده می‌شوند، به دلیل برخورداری از ظاهری زیبا، نصب سریع و صرفه اقتصادی رایجترین نماهایی هس

👇محصولات تصادفی👇

حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی بهمن 94 مقاله درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان کتاب مرجع کامل multimedia builder پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) آموزش فتوشاپ 6