👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه ........................................................................................................................................ 4

طرح بندی مرکز .........................................................................................................................5

اطاق MDF .................................................................................................................................................. 5

سالن PCM .................................................................................................................................................. 5

سالن تغذیه ..................................................................................................................................................... 5

اطاق کابل ....................................................................................................................................................... 5

سالن سوئیچ ...............................................................................................................................6

کلیات سیستم سوئیچ ..................................................................................................................................... 6

سالن تجهیزات ............................................................................................................................................... 6

سیستم BAM ...............................................................................................................................................8

پردازش مکالمه .............................................................................................................................................. 8

تجهیزات سالن ...........................................................................................................................8

جایگاه کاری .............................................................................................................................9

اطلاعات ....................................................................................................................................9

مشترکین معمولی ............................................................................................................................................9

مشترکین تلفن همگانی ...................................................................................................................................10

سرویس ویژه ..................................................................................................................................................10

خط ................................................................................................................................................................ 10

ترانک ............................................................................................................................................................. 10

انواع ترانک .................................................................................................................................................... 10

کاربرد ترانک .................................................................................................................................................. 10

سیگنالینگ ...................................................................................................................................................... 11

کارهای روزانه ثابت ..................................................................................................................11

تعویض پکیج ................................................................................................................................................. 11

تغییر log سیستم .......................................................................................................................................... 11

ارسال کنتورهای همگانی و خدماتی .............................................................................................................. 11

تکمیل و تنظیم دفاتر گزارش ......................................................................................................................... 12

کارهای روزانه احتمالی..............................................................................................................12

مواردی که طی نامه از مراجع بالاتر ارسال می گردد ....................................................................................... 12

مواردی که از طریق طرح جامع ارسال می گردد ............................................................................................. 13

کارهای ماهیانه ........................................................................................................................... 15

کارهای دو ماهه ......................................................................................................................... 15

ASR & PBX ........................................................................................................................ 17

ترافیك سنجی ............................................................................................................................ 17

ترافیک ابتدائی ................................................................................................................................................. 17

ترافیک انتهائی ................................................................................................................................................. 17

مراحل كار با نرم افزار ترافیك سنجی مراكز C&C08 ................................................................................. 18

ترافیك سنجی مراكز C&C08 جهت مشتركین پرترافیك .......................................................................... 18

ترافیك سنجی مراكز C&C08 جهت یك كد خاص مثل ......................................................................... 19

اختصارات ................................................................................................................................. 21

فهرست منابع و مآخذ ................................................................................................................. 22

مقدمه

امروزه در همه کشورهای جهان مخابرات ، ارتباطات و انتقال اطلاعات در حال پیشرفت و گسترش است و هر روز فناوری جدیدی روی کار می آید. در ایران نیز بدلیل احتیاج بیش از پیش مردم ، سازمانها و وزارتخانه ها مختلف به وسایل ارتباطی ، سعی در پیشرفت هرچه بیشتر وجود دارد.

به لحاظ اشتغال ، توسعه و رواج ICT موجب پیدایش مشاغل جدید با کیفیتی نو و برتر می شود.

امروزه شبکه های دیگری بالاتر از شبکه محلی قرار می گیرند که امکان سرویس دهی به تمام مشترکین در تمامی نقاط جهان را فراهم می سازد (IN NGN …)

مهمترین و حساس ترین بخش در یک مرکز تلفن ، سالن دستگاه مرکز می باشد که هسته اصلی مرکز می باشد زیرا تمامی ارتباطات از آنجا شکل میگیرد . بعنوان مثال هنگامی که شما گوشی تلفن خود را برمی دارید صدای بوق (Dial Tone) میشنوید و بعد از آن میتوانید شماره گیری کنید برای همین بوق ساده در هنگام برداشتن تلفن تعداد زیادی سیگنال بین گوشی تلفن شما و مرکز انتقال می یابد که به شما امکان شماره گیری می دهد.

یک مرکز تلفن بطور کلی شامل سالن دستگاه ، سالن ام دی اف ، سالن پی سی ام ، اتاق کابل ، اتاق نیرو ، باتری و دیزل می باشد و روال کلی برقراری ارتباط به شکل زیر است :

سالن دستگاه وظیفه سوئچینگ و برقراری ارتباط بین مشترکین را بعهده دارد که بعد از سالن دستگاه ارتباط از طریق سالن ام دی اف با اتاق کابل برقرار می گردد و از آنجا به کافو های خارج از مرکز ، سپس به پست های درب منازل و شرکتها و ازآنجا به مشترکین و بالعکس.

بعلت پیچیدگی بخشهای مختلف ارتباطات در سالن دستگاه در این گزارش سعی بر این شده است که از جزئیات در مورد سوئیچ این مرکز خودداری شده و بیشتر به کلیات بخشهای مختلف سالن وکارهای انجامی روزانه و ماهیانه توسط کارشناسان سوئیچ بپردازم.

این مرکز دارای 40000 شماره تلفن میباشد که از این تعداد 5000 شماره آن مربوط به کافوهای نوری می باشد و باقیمانده شماره های اصلی سوئیچ می باشد که نگهداری این دو بخش بعهده پرسنل مختلف است.

طرح بندی مرکز:

Layout Plan بمعنی طرح سالن مرکز تلفن می باشد. بعبارت دیگر در رابطه با اینکه چگونه و به چه طریق تجهیزات مرکز دز سالن مرکز تلفن نصب گردد تاازحداقل کابل های ارتباطی ، حداکثر استفاده شود.

مرکز تلفن خاتم الانبیاء واقع در بزگراه آسیایی – روبروی پلیس راه قاسم آباد شامل ساختمانی 3 طبقه می باشد. طبقه اول جهت اطاق باتری ، دیزل و بخش تغذیه مرکز ، طبقه دوم جهت نصب MDF و سالن PCM و طبقه سوم جهت نصب تجهیزات سوئیچ در نظر گرفته شده است .

ضمنا بخشهای از ساختمان جهت واحدهای اداری مرکز منظور گردیده است.

اطاق MDF :

سالن MDF در واقع سالنی است که اتصالات درونی سیستم رابه کابل های بیرونی سیستم متصل مینماید.

هر ساختار MDF از دوبخش افقی و عمودی تشکیل شده است . بخش افقی آن با داشتن ترمینالهای افقی محل اتصال کابلهای خارج شده از راک های مشترکین به MDF است. بخش عمودی MDF با داشتن ترمینالهای عمودی محل اتصال کابلهای مشترکین از مکان سرویس تا مرکز تلفن می باشد.

اتصال بخش عمودی و افقی در MDF توسط کابل انجام می گیرد که اصطلاحا ، کابل رانژه گویند.

سالن PCM :

کابلهای (ترانکهای) ارتباطی که از راکهای ترانک مرکز سوئیچ به DDF اتصال می یابد ، به اطاق PCM رفته و پس از اعمال پروسه انتقال به مقصد ارسال می گردد.

بطور معمول کابلهای ترانک از نوع کواکسیال می باشد ، که از راک ترانک تا DDF واز DDF تا بخش PCM کشیده می شود.

سالن تغذیه :

این سالن از دوبخش Rectifier و باتری تشکیل شده است که وظیفه تبدیل برق AC به DC و تامین برق تجهیزات مرکز در هنگام قطع برق رابرعهده دارد.

اطاق کابل :

زوج کابل هایی که از ترمینال عمودی MDF گرفته شده ، بصورت رشته کابل هایی از 200 الی 1800 زوجی در آمده ، به اطاق کابل وارد می شود ، سپس از طرسق حوضچه های کابل در سطح شهر توزیع می گردد.

سالن سوئیچ :

هر سالن از دو بخش سالن تجهیزات و سالن بهره برداری و نگهداری (Operation & maintenance) تشکیل میگردد.

سالن تجهیزات شامل تجهیزات مخابراتی برای برقراری ارتباط مشترکین بایکدیگر و محیط خارج از مرکز می باشد که در ادامه توضیحات بیشتری در مورد وسایل و تجهیزات داخل این سالن می دهم.

کلیات سیستم سوئیچ :

سوئیچ این مرکز چینی و از شرکت Huawei می باشد.قبل از هر چیز بهتر است مفهوم C&C08 که نام این سیستم میباشد را بدانیم C&C-- یعنی :

City & Countryside ، Computer & Communication ، China & Communication

و عدد 8 در واقع نشان دهنده ورژن وعدد خوش شانسی در چین میباشد.

ازاین سیستم جهت مراکز محلی – ترانزیت – بین الملل استفاده میگردد.

سالن تجهیزات :

این سیستم ازدوقسمت (ماژول) اصلی بنامهای SM و CM تشکیل شده است:

که SM جهت سرویس دهی به مشترکین آنالوگ و دیجیتال استفاده میگردد.

اما CM وظیفه سرویس دهی به ترانکهای دیجیتال و اعمالی از قبیل ترافیک سنجی و انجام اعمال پریودیک و چارژینگ و کنترل کارتهای ماژولها و غیره را بعهده دارد.

ماژول CM به 2 ماژول تقسیم میگردد که عبارتند از:AM/CM و SPM / SRM

ماژول AM/CMبا توجه به وظایفی که برعهده دارد از فریمهای مختلفی تشکیل شده است که هریک وظیفه و یا وظایفی را انجام میدهند این فریمها عبارتند از:

CPM – CKM – CCM - CKM - LIM – CNET - BAM – ALARM BOX

ماژول AM/CM میتواند بهمراه ماژول SM به 800 000 مشترک آنالوگ یا 180 000 ترانک دیجیتال سرویس دهد.

ماژول AM/CM میتواند بهمراه ماژولهای SPM/SRM به 120 000 ترانک دیجیتال سرویس دهد.ازاین ساختاردرمراکز ترانزیت وبین شهری استفاده میگردد.

همچنین AM/CM میتواند با ترکیبی از ماژولهای SM وSPM/SRM کار نماید که در این نوع ساختارماژول SM وظیفه سرویس دهی به مشترکین آنالوگ یا دیجیتال وماژولهای SPM/SRM وظیفه سرویس دهی به ترانکهای دیجیتال را برعهده دارند.

جایگاه کاری :

نگهداری این سالن توسط 4 نفرکارشناس انجام می گیرد ، یک کارشناس ، نگهداری کافوهای نوری مرکز را برعهده داردکه ساعت کاری آن 7:30 الی 15:30 می باشد و 3 کارشناس دیگر نگهداری سوئیچ را برعهده دارند که ساعت کاری آنها بصورت شیفتی برنامه ریزی شده است (شیفتهای 12 ساعته).

یک نفر هم بعنوان ناظر سوئیچ وظیفه نظارت بر کارهای کارشناسان سالن و تنظیم چک لیستهای عملکرد سوئیچ و امضاء صورت وضعیت پیمانکاران را برعهده دارد.

و اما من در این سازمان در قسمت سالن دستگاه و یکی از 3 نفری هستم که کار نگهداری سوئیچ را برعهده دارم که در ادامه بطور مفصل به تشریح کارم می پردازم.

اطلاعات:

مشترکین معمولی (Subscriber Ordinary) :

تمام مشترکین که دستگاه تلفن در منزل یا محل کار دارند بعنوان مشترک معمولی به حساب می آیند. مشترکین معمولی که تلفن در محل کار دارند مشترکین تجاری یا پرصحبت گفته می شوند.

مشترکین تلفن همگانی (Subscriber Coin Box) :

تعدادی از شماره های تلفن به تلفن همگانی اختصاص داده میشود که به تعداد آن شماره ها دستگاههای کیوسک تلفن وجود دارد . فرق این مشترکین با مشترکین معمولی فقط در نحوه استفاده آنها است.

اساس کار این تلفنها بر مبنای ارسال فرکانس 16 KHZ یا وجود مدار 16 KHZ در مدار صحبت این مشترکین می باشد. این فرکانس باعث برقراری مکالمه و یا جذب سکه میشود.

سرویس ویژه (Special Service) :

جهت ارتباط با پلیس ، اورژانس ، خدمات 118 ، کد یک در تمام مراکز به سرویسهای ویژه اختصاص داده شده است . یعنی مشتزک هر مرکز با گرفتن کد 19X 12X 11X ... با مرکز خدمات که معمولا در یک مرکز دیگر در شهر است ارتباط برقرار می نماید.

خط (Line) :

خطوطی که از مرکز به مشترکین واگذار می گردد Line نام دارد.

بعنوان مثال یک مرکز 10K ، 10000 شماره خط دارد.

ترانک :

مداری که دو سر آن دو نقطه سوئیچینگ باشد.

انواع ترانک :

ورودی (Incoming)

خروجی (Outgoing)

دو طرفه – ورودی ، خروجی (Both Way)

کاربرد ترانک :

1- برقراری ارتباط مراکز شهری

2- برقراری ارتباط مراکز شهری و بین شهری

3- برقراری ارتباط مراکز داخلی با مراکز مربوطه

سیگنالینگ :

زبانی است که تجهیزات مخابراتی را قادر به برقراری ار تباط می سازد. هر قدر تعداد سیگالینگ در سیستم بیشتر باشد آن سیستم قویتر است.

بطور مثال وقتی گوشی تلفن را بر می داریم سیگنال Off-Hook یا بوق آزاد ارسال می گردد و هنگامی که گوش تلفن را در جای خودش قرار می دهیم سیگنال On-Hook جهت سیستم یا مرکز ارسال میگردد.

کارهای روزانه ثابت:

شامل مواردی است که روزانه بطور ثابت باید در هنگام تحویل شیفت صبح انجام گردد :

1- تعویض پکیج :

چون در سالن های سوئیچ که در آن تجهیزات مرکز تلفن نصب می گردد بدلیل وجود جریان ، گرما تولید میشود ، لذا دمای متوسط مجاز در سالن های سوئیچ 22 درجه سانتیگراد در نظر گرفته میشود. بدین منظور در سالن سوئیچ این مرکز بااستفاده از 2 دستگاه Pachage وکف کاذب دمای سالن در حد مجاز نگه داشته میشود. بدین منظور روزانه و پس از 24 ساعت کارکرد پکیج ها تعویض می گردد.

صفحه نمایش موجود برروی این پکیج ها اصلاعاتی را نمایش می دهند که باید در دفاتر روزانه ثبت گردند ، این اطلاعات شامل دما ، رطوبت و تنظیم نقاط حساسیت آنها می باشد که در صورت بالا رفتن و پایین آمدن دما و رطوبت از حد معمول و تعریف شده در این پکیج ها باید تدابیری اندیشه شود.

2- تغییر log سیستم :

با توجه به کارهایی که روزانه بر روی سیستم انجام میگیرد برای جلوگیری از بوجود آمدن اشکالات در سیستم نیاز به ذخیره کارهایی که روزانه انجام میشود داریم تادر صورت بروز مشکل بتوانیم اقدامات لازم را جهت بازیابی اطلاعات انجام دهیم. معمولا قبل از دستوراتی که تغییری در وضعیت مشترکین و ترانکها و ... ایجاد می کند از دستوراتی بمنظور ثبت وضعیت کنونی مشترکین و ترانکها و ... در log سیستم استفاده می کنیم تا در صورتیکه اطلاعاتی غلط و یا به اشتباه در سیستم اعمال شد بااستفاده از log سیستم که این اطلاعات را درخود به تاریخ روز ذخیره کرده است بتوانیم سیستم رابه حالت اولیه قبل از خرابی بازگردانیم.

این عمل بصورت وارد کردن log 85-05-20 در نرم افزار C&C08 maintain system انجام می پذیرد.

3- ارسال کنتورهای همگانی و خدماتی :

روزانه کارکرد تلفنهای همگانی و خدماتی (تلفنهای سکه ای ، کارتی و تلفنهای واقع در مراکز خدماتی) از

طریق سیستم O&M محاسبه و در فایلی برای اداره نظارت و همگانی ارسال می گردد.

4- تکمیل و تنظیم دفاتر گزارش :

تعدادی دفتر گزارش برای ثبت ریز اتفاقات افتاده در روز دز سالن تعبیه شده است.

دفتر گزارش روزانه که کلیه رخدادهای روز در این دفتر ثبت می گردد نظیر : میزان دما و رطوبت ، بررسی

آلارمهای سیستم ، تعداد خرابی ، تعداد قطع و وصل و...

دفتر ثبت مزاحمت که اطلاعاتی در مورد مشترکینی که درخواست سرویس مزاحمت داده اند بهمراه مشخصات تلفنهای مزاحمین و ساعت و تاریخ مزاحمت و...

دفتر ثبت آلارمهای PCM و دفتر خرابی های اعلام شده از MDF و...

PBX :

رشد بهره وری درمخابرات كه با شاخص ASR سنجیده می شود رهین میزان دانش ارتباطی مشتركین و نحوه بكارگیری سرویسهای مخابراتیست . با كمال تاسف میزان و نحوه استفاده از سرویسهای مخابراتی مخصوصا سرویس پایه و قدیمی PBX بدلیل كم آگاهی مشتركین راضی كننده نیست . قطعا همه ما چند شماره از یك مكان (مقصدارتباطی) را داریم كه در صورت اشغال بودن یكی از شماره های آن؛ مجبور به تكرار خواسته خود به سوی شماره دیگر آن مقصد می شویم (حال آنكه مقصدیكی است و برایمان تفاوتی ندارد كدام شماره زنگ بخورد) حال آنكه اگر PBX می داشت تكرار نیاز نبود.واین همان چیزی است كه اگر بدانیم و بدانند ؛ می خواهیم و می خواهند.

شاخص اندازه گیری چگونگی عملكرد مخابرات در این زمینه ASR است ؛ پس ASR هدف نیست بلكه ابزاری جهت اندازه گیری كیفیت ارتباط است .پس نباید به رشد این شاخص بدون توجه به هدف دلخوش نمود.

ترافیك سنجی

در ابتدا لازم است جریان ترافیک در یک مرکز رابیان نمود . به یک مرکز تلقن در شبکه به دو طریق ترافیک وارد میشود.

1- ترافیک ابتدائی (Originate) :

ترافیکی است که از طرف مشترکین همان مرکز اعمال می شود . این ترافیک 2 حالت دارد :

الف ) با مشترکین همان مرکز کار دارد که به آن ترافیک Internal گویند.

ب ) می خواهد که از مرکز خارج شود که ترافیک External گویند.

2- ترافیک انتهائی (Terminate) :

ترافیک Incoming که از ترانک می آید (از مرکز دیگری وارد میشود) . این ترافیک 2 حالت دارد :

الف ) می تواند به آن مرکز Terminate شود (یعنی به مشترک ختم شود).

ب ) می تواند از مرکز عبور نماید.

با توجه به ورودی و خروجی یک مرکز تجهیزات مورد نیاز آن مرکز در نظر گرفته می شود.

مراحل كار با نرم افزار ترافیك سنجی مراكز C&C08 :

1. مرحله اول : نصب برنامه

2. مرحله دوم: شروع به كار برنامه

كه شامل ترانكهای ورودی وخروجی وپردازش كد وپردازش شماره ها وتعیین نیاز كانالی مركز می باشد.

الف ) ترانكهای خروجی

برای ترافیك سنجی ترانكهای خروجی ابتدا بایست فایل مور نظر را از طریق برنامه C&C08 تهیه كرد برای این كار ابتدا از منوی سمت چپ صفحه وارد

management/traffic task/ system/task

می شویم در صفحه راست كلیك كرده ، create traffic task می زنیم ، Beared object task را علامت زده و ok می کنیم حالا از measure unit قسمت Office direction outgoing office traffic را انتخاب كرده در modifyاولی تاریخ وزمان را وارد می کنیم درModify دوم select office را انتخاب كرده ، تمامی مراكز را تیك زده (می توان چند مركز دلخواه را تیك زد) و سپس ok می کنیم.

ب ) ترانكهای خروجی

برای ترافیك سنجی كانالهای ورودی تمام مراحل آن شبیه بالا است فقط در measure unit باید

Office direction incoming office traffic راانتخاب کرد .

👇محصولات تصادفی👇

دانلود بررسی عوامل موثر بر تقویت بنیان خانواده تحلیل استاتیکی غیر خطی یا پوش آور در sap مقاله بررسی جامع خودشناسی پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی مبانی نظری و پیشینه پژوهش شکاف دیجیتالی