👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

بانک اطلاعاتی چیست .................................................................................... 3

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده .......................................................... 3

استفاده از بانک اطلاعاتی ................................................................................ 3

مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی .................................................................... 4

معایب استفاده از بانک اطلاعاتی...................................................................... 5

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی ............................................................. 5

بانک اطلاعاتی SQL ...................................................................................... 6

تاریخچه SQL ............................................................................................... 6

زبان SQL ...................................................................................................... 7

نقش SQL ..................................................................................................... 9

قابلیت ها و مزایای SQL .............................................................................. 11

استقلال فروشنده ......................................................................................... 12

قابلیت استفاده از انواع سیستم های کامپیوتری .......................................... 12

استانداردهای SQL ...................................................................................... 13

تأیید IBM ................................................................................................... 14

پایه و اساس رابطه ای SQL ......................................................................... 14

زبان کامل بانک اطلاعاتی ............................................................................... 14

تعریف داده ها در هر زمان ............................................................................. 15

مقدمه ای بر دلفی .......................................................................................... 15

مزایای دلفی .................................................................................................. 16

انواع داده ها در دلفی ..................................................................................... 16

روش طراحی برنامه شیء گرا ......................................................................... 17

آنچه برای نصب دلفی نیاز است ..................................................................... 17

نصب و راه اندازی دلفی ................................................................................. 18

اجزای سازنده برنامه دلفی ............................................................................. 19

چگونه با دلفی برنامه بنویسیم ....................................................................... 20

انواع فایلها در دلفی ....................................................................................... 22

اجرای دستورات SQL در دلفی .................................................................... 23

خلاصه فصل اول ............................................................................................ 25

فصل دوم

شناخت سیستم.............................................................................................. 26

برنامه ریزی سیستم تاکسی تلفنی................................................................. 26

تقسیم بندی کل سیستم................................................................................ 28

چارت سازمانی................................................................................................. 29

شرح وظایف نمودار سازمانی........................................................................... 30

شکل ظاهری محل........................................................................................... 31

زمان بندی پروژه............................................................................................ 32

نمودار CPM(ctitical Path method)...................................................... 33

نمودارهای DFD(Data flow Diagram)................................................. 36

نمودارهای DSD............................................................................................ 38

خلاصه فصل دوم............................................................................................. 41

فصل سوم

فرم ها و کدهای به کار رفته در پروژه.............................................................. 42

بانک اطلاعاتی چیست؟

در بانک اطلاعاتی تعاریف گوناگونی شده است که تعریف زیر از همه جامع تر به نظر می رسد : بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارت اند از : حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارت اند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردند. مؤسسات و سازمان معمولاً سیستم های اطلاعاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از آن ها استفاده می کنند.

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده

در این روش در فایل های جداگانه قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در آن فایل ها، سیستم های جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستم های اطلاعاتی سیستم پردازش فایل ها می گویند.

استفاده از بانک های اطلاعاتی

در این روش داده های موجود، به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار می گیرند در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سر درگمی با صرف وقت اندکی، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در بانک اطلاعاتی اخذ کند. امروزه اکثر مؤسسات و سازمان ها سعی می کنند از سیستم اطلاعاتی استفاده کنند. برای پی بردن به تفاوت دو روش ذکر شده مؤسسه ای را در نظر بگیرید که داده های مربوط به حقوق کارمندان، بیمه ، تنبیه و تشویق را در چهار فایل جداگانه قرار داده برای اخذ خروجی های مورد نیاز، سیستم های جداگانه ای برای آن ها نوشته است.

کار سیستم حقوق، محاسبه دستمزد کارکنان با استفاده از داده های موجود در فایل حقوق، کار سیستم بیمه، پردازش داده های موجود در فایل بیمه و کار سیستم های تنبیه و تشویق، پردازش داده های موجود در فایل های تنبیه و تشویق می باشد. هریک از این سیستم ها می توانند خروجی مناسبی را تولید کنند، اما اگر بخواهیم اطلاعات جدیدی مانند آنچه در زیر آمده است اخذ کنیم، با مشکل مواجه خواهیم شد.

1.کارمندانی که دارای حقوق مشخصی بوده به تعداد دفعات مشخصی تنبیه یا تشویق شده اند.

2 . کارمندانی که در تاریخ معینی استخدام شده مبلغ خاصی برای آن ها از طرف بیمه هزینه شده است.

3. کارمندانی که تعداد دفعات تنبیه آن ها بیشتر از تعداد دفعات تشویق باشد و برعکس.

در همه موارد بالا و مواردی مشابه مجبوریم از داده های موجود در دو یا چند فایل استفاده کنیم که کار ساده ای نیست. زیرا ممکن است داده های موجود در فایل ها دارای فرمت یکسانی نباشند. در حالی که اگر مؤسسه سیستم اطلاعاتی خود را به صورت بانک اطلاعاتی تشکیل دهد با چنین مشکلی مواجه نخواهد شد. شکل 2-9 نشان دهنده سیستم بانک اطلاعاتی مؤسسه سابق الذکر است.

در سیستم جدید، تمامی داده های موجود در فایل های طراحی شده در روش اول، در یک فایل بزرگ تر به نام بانک اطلاعاتی قرار می گیرند که در نتیجه پردازش داده ها و اخذ گزارش های جدید آسان تر خواهد بود.

مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی

مزایای استفاده از سیستم بانک اطلاعاتی به جای سیستم پردازش فایل ها را می توان چنین برشمرد :

1. جلوگیری از اتلاف حافظه در ذخیره کردن داده ها

2. ایجاداطمینان نسبت به گزارش های به دست آمده

3. اخذ گزارش های جدید ساده است.

4. سرعت پردازش داده ها بالاست.

5. داده ها از سیستم های کاربردی مستقل هستند.

6. تمرکز در مدیریت داده ها به خوبی امکان پذیر است.

معایب استفاده از سیستم بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی با همة مزایایش، معایبی نیز دارد که این معایب در مقابل مزایای فوق ناچیزند، از جمله :

1. چون طراحی بانک های اطلاعاتی ساده نیست، جهت ایجاد آن به متخصصان ماهری نیاز است.

2. به دلیل متمرکز بودن سیستم اطلاعاتی، امکان آسیب پذیری سیستم زیاد است. یعنی، اگر یک قیمت از سیستم از کار بیفتد، ممکن است در کار بقیه قسمت ها خلل ایجاد شود.

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی

1. کاربران

2. سیستم بانک های اطلاعاتی

3. داده های موجود در بانک های اطلاعاتی

کاربران کسانی هستند که به نحوی به بانک اطلاعاتی سروکار دارند. بر اساس نوع کاری که کاربران با بانک اطلاعاتی دارند، می توان آن ها را به سه دسته تقسیم کرد:

1. مدیر یا مسئول بانک اطلاعاتی

2. برنامه نویسان کاربردی یا طراحان بانک های اطلاعاتی

3. کاربران نهایی

کاربران نهایی کسانی هستند که حق هیچ گونه تغییر و تبدیل را در بانک اطلاعاتی ندارند، بلکه فقط از امکانات آن می توانند استفاده نمایند. طراحان بانک های اطلاعاتی کسانی هستند که بانک اطلاعاتی را ایجاد نموده اند. مسئول بانک اطلاعاتی کسی است که حق هر گونه تبدیل و تغییر را در بانک اطلاعاتی دارد. به عنوان مثال اضافه کردن داده های جدید و حذف یا اصلاح داده ها به عهده مسئول بانک اطلاعاتی است. سیستم بانک اطلاعاتی مجموعه ای از برنامه هایی است که نیازهای کاربران را برآورده می کند.

بانک اطلاعاتی SQL

تاریخچه SQL

محبوبیت رو به رشد SQL یکی از مطالب مهم در صنعت امروزی کامپیوتر می باشد. در عرض چند سال گذشته، SQL زبان استاندارد در بانک های اطلاعاتی کامپیوتری گردیده است. اکنون بیش از 100 محصول مدیریت بانک اطلاعاتی بر روی سیستم های کامپیوتری از کامپیوترهای شخصی گرفته تا کامپیوترهای بزرگ ، SQL را پشتیبانی می کنند. یک استاندارد رسمی بین المللی برای SQL تهیه گردیده، و SQL نقش اساسی را در استاندارد IBM’s Systems Application Architecture بازی می کند. مجلات کامپیوتری، در عنوان های خود پیدایش SQL را بعنوان یک زبان تبریک می گویند. از ابتدای کار آن در IBM ، SQL هم بعنوان یک پروژه تحقیقاتی، هم بعنوان یک تکنولوژی کامپیوتری و هم بعنوان یک نیروی غالب در بازار خود را نشان داده است.

اما SQL واقعاً چیست؟ چرا اهمیت دارد؟ اگر واقعاً SQL یک استاندارد است، پس چرا نسخه های آن انواع مختلف دارد؟ آیا SQL واقعاً در کامپیوترهای شخصی قابل اهمیت است؟ آیا می تواند پاسخگوی نیازهای سطح بالای انتقال داده ها باشد؟ با توجه به نحوه استفاده شما از کامپیوتر، SQL چه می تواند انجام دهد، و شما چگونه می توانید از این ابزار مدیریت داده ها استفاده کنید.

زبان SQL

SQL وسیله ای است برای سازماندهی، مدیریت و بازیابی داده هایی که توسط بانک اطلاعاتی در کامپیوتر ذخیره شده اند. نام SQL از عبارت Structured Query Language و نیز به شکل SQL تلفظ می شود. همانطور که از نام آن بر می آید، SQL یک زبان کامپیوتری است، که برای یک بانک اطلاعاتی از آن استفاده می شود. در حقیقت، SQL با یک نوع بانک اطلاعاتی بنام بانک اطلاعاتی رابطه ای یا relational database کار می کند.

اگر سیستم کامپیوتری مربوط به یک کار تجاری باشد، بانک اطلاعاتی داده های مربوط به انبارداری، تولید، فروش و یا حقوق و دستمزد را نگهداری می کند. در یک کامپیوتر شخصی، بانک اطلاعاتی معمولاً داده های مربوط به چک های صادره، لیست های پرسنلی و شماره تلفن آنها، و یا داده های استخراج شده از یک سیستم کامپیوتری بزرگتر را نگهداری می کند. برنامه کامپیوتری که بانک اطلاعاتی را کنترل می کند، سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی یا database management system و یا اختصاراً DBMS نامیده می شود.

وقتی می خواهید داده هایی را از بانک اطلاعاتی بازیابی کنید، برای اجرای کار نیاز به SQL دارید. DBMS پرسش SQL را مورد پردازش قرار داده، داده های مورد نظر را بازیابی نموده، و نتیجه را به شمار برمی گرداند. این نوع پردازش داده های درخواستی از یک بانک اطلاعاتی و دریافت نتایج، یک database queruy یا پرسش از بانک اطلاعاتی است، لذا Struetured Query Language برای کاربران خود فراهم می کند، از آن جمله :

تأیید IBM

SQL ابتدا بوسیله پویندگان شرکت IBM ساخته شد، و از آن زمان تاکنون بعنوان یک محصول استراتژیکی IBM شناخته شده است. SQL یک جزء اساسی از Systems Application Architecture یا SAA می باشد، که رونوشت یا کپی شرکت IBM است برای ایجاد هماهنگی در خطوط مختلف تولید آن هر چهار خانواده ای که در زیر چتر SAA قرار دارند، SQL را حمایت می کنند، این چهار خانواده عبارت اند از کامپیوترهای شخصی PS/2 ، سیستم های AS/400 ، و کامپیوترهای بزرگی که سیستم های عامل MVS و VM را اجرا می کنند. این پشتیبانی گسترده IBM باعث تسریع بازار SQL شده و سبب گردیده که دیگران نیز از آن تبعیت کنند.

پایه و اساس رابطه ای SQL

SQL زبانی است برای بانک های اطلاعاتی رابطه ای، و بعنوان یک مدل بانک اطلاعاتی رابطه ای مشهور شده است. ساختار جدولی یا سطر و ستونی یک بانک اطلاعاتی رابطه ای برای کاربران قابل درک بوده، و باعث می شود که زبان SQL ساده و قابل درک باشد. در ضمن مدل رابطه ای یک اساس قوی تئوریک دارد که باعث تکامل تدریجی بانک های اطلاعاتی رابطه ای شده است.

زبان کامل بانک اطلاعاتی

SQL ابتدا بعنوان یک زبان پرسشی موردی ساخته شد، اما قابلیت های فعلی آن فراتر از کار بازیابی داده ها است. SQL یک زبان کامل برای ایجاد بانک اطلاعاتی، مدیریت صحیح آن، تغییر محتوای آن، و در شبکه قرار دادن داده ها در بین کاربران مختلف است. مفاهیم SQL که یک قسمت از این زبان را شامل می شود، قابل تعمیم به دیگر دستورات آن نیز می باشد.

تعریف داده ها در هر زمان

با استفاده از SQL می توان هر زمان ساختار یک بانک اطلاعاتی را تغییر و یا توسعه داد، حتی در زمانی که کاربران در حال استفاده از محتوای آن می باشند. این یک قابلیت مهم نسبت به زبان هایی است که تعریف داده ها در آنها حالت سکون و غیرپویا دارد. به این ترتیب SQL دارای حداکثر قابلیت انعطاف بوده، و در حالیکه برنامه های کاربردی بطور Om-limc کار می کنند، می توان بانک اطلاعاتی را تغییر داد.

از طرز کار آنها، SQL را آموزش می دهد. اگر چه همواره نحوة نگارش هر دستور را نمایش خواهیم داد لکن بیشتر بر مسائلی که توسط هر دستور حل شوند و نیز به نحوة به کارگیری این دستورات برای حل هر مسئله تأکید خواهیم کرد و برای روشنتر شدن موضوع از مثالهای واقعی با توضیحات کامل، استفاده خواهیم کرد. امروز موضوعات زیر را می آموزید:

· تاریخچة SQL Server

· نحوة استفاده از SQL در کاربردهای واقعی

· نحوة اتصال به پایگاه داده ها از طریق ابزار جدید Query Analyzer (تحلیل گرپرسش)

· نحوة نوشتن و اجرا کردن اولین پرسش SQL

مقدمه ای بر دلفی

مدتی است که دلفی به عنوان یک زبان قدرتمند، طرفداران زیادی پیدا کرده است و از الگوهای زبان پاسکال شیء گرا پیروی می کند. زبان دلفی در محیط ویندوز به کار گرفته می شود. می گویند دلفی قابلیت RAD دارد. RAD به معنی تولید سریع برنامه است. علتش این است که بخش بسیار زیادی از کد برنامه توسط دلفی ایجاد می شود. محیط دلفی را IDE به معنی محیط توسعه مجتمع می نامید، زیرا در این محیط ویراستار، کامپایلر، پیوند دهنده همگی با هم و در کنار هم کار می کنند.

مزایای دلفی

انعطاف پذیری دلفی بسیار زیاد است و کاربران به آسانی با دلفی ارتباط برقرار می کنند. می دانید که برنامه نویسان معمولاً کاربران کامپیوتر نیستند. یعنی برنامه نویسان، پس از تکمیل برنامه، آن را در اختیار افراد دیگری به نام کاربران قرار می دهند تا از آن ها استفاده کنند. به عبارت دیگر، یک فایل اجرایی (exe) در اختیار کاربران قرار می گیرد. در نتیجه می توان یک برنامه نصب ساده ای نوشت تا عمل نصب برنامه را انجام دهد. قابلیت اجرای برنامه ها، ایجاد قطعات و به کارگیری قطعات در برنامه ها بسیار آسان است.

انواع داده در دلفی

یکی از جنبه های مهم هر زبان برنامه سازی که باید مورد بررسی قرار گیرد، انواع داده های آن است. ما روزمره با داده هایی مثل میزان خرید روزانه و اسامی افراد سروکار داریم. خرید روزانه را به صورت اعدادی مثل 1500، 5/413 و اسامی افراد را با کلماتی مثل علی، احمد و رضا بیان می کنیم . انواع داده ها در دلفی عبارت اند از :

· داده های نوع صحیح 10، 20و 125 · داده های بولی (boolean)

· داده های نوع حقیقی مثل 5/14 . 25/5 · داده های کاراکتری مثل A B و C

· داده های نوع ارزی (Currency) · داده های رشته ای مثل Science Ali

روش طراحی برنامه شیء گرا

برای طراحی و ایجاد برنامه شیء گرا باید مراحلی را انجام داد. این مراحل را در این جا مورد بحث قرار می دهیم.

1. تعیین نیازمندی های مسئله

2. تحلیل مسئله

3. طراحی کلاس هایی که باید مسئله را حل کنند، این کار با انجام موارد زیر امکان پذیر است:

الف . پیدا کردن کلاس موجود و اصلاح شده

ب.اصلاح کلاس های موجود، در صورت نیاز

ج. طراحی کلاس های جدید، در صورت لزوم

4. پیاده سازی کلاس های جدید

5. تست و بررسی کل برنامه

6. نگهداری و بازسازی برنامه

آنچه که برای نصب دلفی نیاز است

برای نصب دلفی به نرم افزار و سخت افزار خاصی نیاز دارید که عبارت اند از :

1. ویندوز 95، 98 ، 2000 یا xp

2. کامپیوتر 486 یا ترجیحاً پنتیوم با حداقل 32 مگابایت به همراه CD-ROM

3. دیسک سخت که حداقل 40 مگابایت فضای خالی داشته باشد.

4. دستگاه ماوس برای سرعت انجام کار با دلفی

خلاصه فصل اول :

بانک اطلاعاتی با همه مزایایی که دارد از جمله : جلوگیری از اتلاف حافظه در ذخیره کردن داده ها، ایجاد اطمینان نسبت به گزاره های بدست آمده و داده ها از سیستم های کاربردی مستقل هستند و ... معایبی نیز این بانک اطلاعاتی دارد که این معایب در مقابل مزایای آن ناچیز است. همچنین SQL یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی نیست در ضمن یک محصولی هم نیست که به تنهایی قابل استفاده باشد. یعنی اینکه نمی توان SQL را از جایی خریداری کنید بلکه SQL یک زبان برنامه نویسی بانک اطلاعاتی است.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی بازده سهام قیمت گذاری شده در بازارهای نوظهور به همراه مقاله اصلی گزارش کاراموزی پروش ماهی قزل آلا تحقیق اینورتر تبدیل ac به dc بررسی كیفیت برق در شبكه توزیع ایران Power Quality پاورپوینت بررسی روانشناسی زن