👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت اجرای پی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه اجرای پی در یک پاورپوینت شامل 33 اسلاید قابل ویرایش قابل ارائه برای درس عناصر و جزئیات

فهرست مطالب :

تعریف پی

مراحل کلی اجرای پی

انواع پی ازنظر مصالح

انواع پی از نظر ساخت

پی منفـــرد

پی نواری

پی رادیه

مراحل اجرای پی

مرحله اول : شناسایی جنس و مقاومت زمین زیر پی

مرحله دوم : بازدید از زمین و نقشه کشی

تعیین زیر بنای سازه

مرحله سوم : پیاده سازی نقشه روی زمین

مرحله چهارم : هموارکردن سطح زیر پی و تعیین آکس ستونها

تعیین آكس ستون ها بوسیله دوربین (تئودولیت ) یا متركشی (دستی )

مرحله پنجم : قالب بندی و آرماتوربندی

الف » انواع قالب بندی:

دیوار آجری قالب پی منفرد

دیوار آجری قالب پی نواری

قالب بندی اضلاع پی رادیه

ب » آرماتوربندی

اجرای آرماتورهای تحتانی (bot)

آرماتور خرک در میان آرماتورهای تحتانی و فوقانی پی

اجرای آرماتورهای فوقانی(top)

گره مفتولی اصطکاکی در آرماتور

دستگاه خم كن آرماتور (bender (

مرحله ششم : بتن ریزی

انواع مختلف حمل و بتن ریزی

ویبره زدن بتن

مرحله هفتم : عمل آوری بتن و ادامه اجرای پروژه

بتن صاف شده درون قالب

تعریف پی:

پی قسمت انتهایی سازه در روی زمین است که بار و فشار وارده از نقاط مختلف سازه را به زمین منتقل می کند.

مراحل کلی اجرای پی:

آزمایش زمین از لحاظ مقاومت

پی كنی

پی سازی

انواع پی ازنظر مصالح:

پی سازی با سنگ

پی سازی با شفته آهکی (آهک شکفته +آب + خاک رسدار با دانه بندی خوب )

پی سازی با بتن

پی سازی با بتن مسلح (بتن آرمه )

مرحله دوم : بازدید از زمین و نقشه کشی:

توسط مهندسین معماری نقشه های معماری و پلانها پس از بازدید از زمین تهیه و رسم می شود.

نقشه سازه مناسب با محل و نوع کاربری تهیه و رسم می شود.

البته برای پروژه های کوچک مهندسین عمران نیز می توانند کار مهندسین معماری را بر عهده گرفته و نقشه های معماری و پلان را رسم نمایند.

پیش نمایش فایل

👇محصولات تصادفی👇

طرح آشپزخانه دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموزان را به نماز و فرائض دینی جذب نمایم پرسشنامه فوق العاده جدید و بروز تحلیل كاركرد تلفن های هوشمند در برنامه ریزی سفر تست خلاقیت تورنس پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان 26 اسلاید