👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کار آموزی - شركت ساختمانی نیكامهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کار آموزی - شركت ساختمانی نیكامهر

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه و تشكر

1

فصل اول: آشنایی كلی با مكان كارآموزی

2

فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی كارآموز

4

فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

6

فرم پیشرفت كارآموزی شماره 1

26

فرم پیشرفت كارآموزی شماره 2

27

فرم پیشرفت كارآموزی شماره 3

28

فرم پایان دوره كارآموزی همراه با گواهی پایان دوره

29

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نمک تصفیه شده پاورپوینت استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری پاسخ فکر کنید و جمع آوری اطلاعات مقایسه کنید و فعالیت فصل نهم پایه نهم پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط