👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم یا ASSQ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم یاASSQ

دارای 4صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

تست ASSQ توسط اهلر و گیلبرگ ( 1993) طراحی شده است، نمرات کمی مشخص می­کند که فرد مبتلا به اختلالات طیف اتیسم با عملکرد بالا هست یا نه. بعد از اینکه پرسشنامه پر شد، نمرات جمع شده و کودکانی که نمره کلی آنها بین 50 تا 100 باشد، به عنوان اتیسم با عملکرد بالا انتخاب می­شوند.

پایایی و روایی پرسشنامه: این پرسشنامه توسط کاسه­چی در دانشگاه علوم بهزیستی در سال 1390 هنجاریابی شده است. برای محاسبه اعتبار درونی، ضرایب اعتبار آلفا پرسشنامه ASSQ در گروه والدین کودکان عادی پایه های اول تا پنجم ابتدایی قبل از حذف سؤالهای نامناسب (76/0) و در گروه معلمان (77/0) برآورد شد. بعد از حذف سؤالهای نامناسب ضریب آلفای کرونباخ در گروه والدین کودکان عادی (77/0) والدین کودکان اتیسم (65/0)، معلمان کودکان عادی (81/0) و معلمان کودکان اتیسم (70/0) برآورد شد. پرسشنامه ASSQ در هر دو گروه والدین و معلمان برای اختلال طیف اتیسم ار اعتبار قابل توجهی برخوردار است.

. Ehler & Gillberg & link.

👇محصولات تصادفی👇

رساله حقوق امام سجاد علیه السلام مقاله اهمیت و كاربرد كند كننده‌های رشد گیاهی در كشاورزی پاورپوینت مبلمان شهری سورس ساخت رینگتون مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش