👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی - روشها و فنون تدریس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی - روشها و فنون تدریس

بخش اول: یادگیری

فصل اول: نظریه های یادگیری

فصل دوم: الگوهای یادگیری

بخش دوم: ارتباط و تدریس

فصل سوم: ارتباط و اثر آن درفرایند تدریس- یادگیری

فصل چهارم: نظریه های تدریس

بخش سوم : مهارتهای آموزشی پیش از تدریس

فصل پنجم : شناخت و تدوین

هدفهای آموزش

فصل ششم: تحلیل آموزشی

فصل هفتم : محتوا، روش و وسیله

فصل هشتم: تحلیل نظام ارزشیابی و

کاربرد طراحی آموزشی

بخش چهارم فعالیت های آموزشی ضمن تدریس

فصل نهم: الگوهای تدریس

فصل دهم : روشهای تدریس سنتی و متداول

فصل یازدهم: روشهای جدید تدریس

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق در مورد ماتریالیسم زبانشناسی 104 ص مقاله در مورد Vb.net پاورپوینت تئوری چسبندگی هزینه ها کتاب بازرسی خطوط لوله