👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

•در حشرات این خانواده رگ subcostal همیشه در انتها با یك زاویه قائمه خمیدگی نشان می دهد وقبل از ان كه به لبه بال برسد محو می گردد. زمستان را بصورت شفیره در عمق 8 تا 10 سا نتی متری خاك به سر می برد.در اواسط بهار كه بوته های خربزه شروع به گل دادن می كنند مگس ها خارج شده و با تخمریز خود میوه هایی را كه تازه از گل در امده اند را سوراخ می كنند و از شیره هایی كه از ان خارج می گردد تغذیه می نمایند. 7 تا 10 روز پس از خروج و تغذیه و مگس ها جفت گیری كرده و ماده ها تخمهای خود را در داخل پوست میوه می گذارند.تخمریزی انفرادی

است و هر مگس ماده حدود 100 عدد تخم می گذارد

👇محصولات تصادفی👇

دیتیل آماده مربوط به حمام ، در ، ماشین با فرمت dwg اتوکد تحقیق در مورد پریز برق، نیرو رسانی و كلیدها و فیوزها، نیرو رسانی و كلیدها و فیوزها بررسی نقش رسانه‌های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان کتاب راهنمای جامع کنسول جستجوی گوگل گزارش کارآموزی - آموزشگاه نقشه‌كشی دژ نقش