👈 فروشگاه فایل 👉

آنالیز یک کانال تهویه تحت فشار داخلی با نرم افزار آباکوس

ارتباط با ما

... دانلود ...

در این پروژه به بررسی یک کانال تهویه تحت فشار داخلی می پردازیم. موارد استفاده این کانال را می توان در تامین هوای مطبوع ساختمان های بزرگ به طور گسترده دید. ضخامت ورق در این گونه کانال ها ناچیز بوده و معمولا در انتقال هوای کم فشار در حد چند صد پاسکال مورد استفاده قرار می گیرند.

مدل تحت برسی در این پروژه دارای مقطع 0.5*0.5 بوده و یک متر طول دارد. ضخامت دیوار کانال نیز برابر با 0.5mm می باشد. هندسه مدل در شکل یک نشان داده شده است. کانال تحت یک فشار داخلی برابر 600 Pa است. در این مثال فرض می گردد که آنالیز از نظر هندسی خطی بوده و از اثرات غیرخطی صرف نظر خواهد شد. از المان های shell جهت تحلیل مساله استفاده خواهد شد.

جنس ماده از فولاد با مشخصات مدول یانگ 200Gpa و ضریب پواسون 0.3 می باشد.ک کانال از سمت چپ کاملاً محدود شده و از سمت دیگر فقط در راستای طولی کانال امکان حرکت دارد.

اهداف مساله:

آنالیز یک پوسته

بررسی صحت المان در یک آنالیز

بررسی صحت نتایج در یک آنالیز خطی

در این پروژه تمامی مراحل کار با نرم افزار آباکوس بصورت گام به گام توضیح داده شده است و در نهایت و در قسمت نتایج کانتورهای کرنش و جابجایی آورده شده و با توجه به اهداف پروژه روی آنها بحث شده است.

ضمنا فایل های آباکوس به همراه فایل pdf پروژه در فایل اصلی ضمیمه شده است.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران(سال 57 تا 92) پاورپوینت فصل اول مدیریت تحول الوانی و دانایی فر گزارش کارآموزی چمن و چمن کاری در شهرداری منطقه 19 تهران پاورپوینت معماری چین باستان و معماری ژاپن مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت