👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی

درقالب Pdfو در51صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می ‌شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش بینی می شود. اما علاوه بر این قاضی می تواند برای تکمیل این مجازات‌، مجازات دیگری را در نظر بگیرد که اصطلاحاَ به آن مجازات تکمیلی می گویند. مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که تبعاَ به صورت خودکار برای یک محکومیتی بار می شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه نیست...

👇محصولات تصادفی👇

پژوهش از جمهوری تا سلطنت مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی مقاله بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران پاورپوینت پیشگیری و باورهای جنسی