👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود آموزش سرماکینزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

آموزش سرماکینزی

سرماکینزی نوعی از تله کینزی است بدینگونه که بر روی اتم های تشکیل دهنده یک جسم تاثیر گذاشته و ارتعاشات آن را تا حد ممکن کم میکند در نتیجه سبب کاهش دمای جسم می شود. سرماکینزی در مراحل پیشرفته تر می تواند به تبدیل آب به یخ و یا ریزش برف از آسمان منجر شود.

شامل چهار تمرین و نکاتی جهت تقویت قدرت سرما کینزی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق آزمایشگاه هیدرولیك ارزیابی و شبیه سازی عملكرد شبكه آبرسانی شهر فریمان کتاب چند راه کار بی نظیر برای سود اوری صنایع و شرکت های تولیدی ایرانی مقیاس بالینی مشکلات توجه نحوه ی اصلاح کردن رفتارهای نادرست وپرخاشگرایانه دانش آموزان مقاله بررسی تأثیر تماشای تلویزیون بر كیفیت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی