👈 فروشگاه فایل 👉

فاهمه بشریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

فاهمه بشریت

چكیده

دیوید هیوم انگلیسی یكی از فیلسوفان مهم قرن هیجدهم میلادی است . كه افكار و آراء او موجب تحولات و تأثیرات مهمی در فیلسوفان بعد از او شده است . او یك فیلسو ف تجربه گرای محض است كه با تألیف مقالات و كتب متعدد توانست نظریات فلسفی خود را برای آیندگان به ثبت رسانده و در سیر تكاملی فكر فلسفی غربی نقش آفرینی كند . آثار او گرچه طبق گفته خودش در زمان حیات او با واكنش چندان مثبتی روبه رونشد ، لكن در عصر حاضر و خصوصا در محافل دانشگاهی از اهمیت بسزایی برخوردار است . از مهمترین آراء معرفتی او می توان رساله كنونی “تحقیق در باب فاهمه بشری An Enquiry Concerning Human Understanding” را نام برد كه در سالهای 1746 و 1747 در شهر تورن منتشر ساخت .

نگارنده تلاش كرده است متن این مقاله را با دقت مورد بررسی قرار داده و ترجمه كند . در برخی موارد كه متن دارای ابهام و یا نارسایی بوده است در پاورقی به توضیح و ترمیم آن پرداخته تا خواننده بهتر بتواند به معانی و اصطلاحات مورد نظر هیوم آشنا شده و مفاهیم آن را به خوبی دریابد ؛ همچنین برای آنكه خواننده به هنگام مراجعه به متن بتواند آن را به طور مستقیم مورد مطالعه قرار دهد و احیانا در مواردی بدان استناد كند در پایان ترجمه برخی از كلمات مهم و مشكل را به طور اصطلاحی و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی ترجمه نموده ام . این كار علاوه بر ویژگی فوق می تواند قضاوت درباره ترجمه را نیز مناسب تر سازد . در ترجمه برخی لغات تخصصی متن به كتب فلسفی مهمی مانند جلد پنجم از كتاب “تاریخ فلسفه” اثر فردریك كاپلستون با ترجمه امیر جلال الدین اعلم و كتاب “كلیات فلسفه رجوع نموده” و سعی كرده ام تا ترجمه مناسبی برای لغات اختصاصی فلسفه هیوم و سبك نوشتاری او ارائه دهم .

قبل از پرداختن به ترجمه متن ، مقدمه ای درسه فصل بیان شده كه در آن بعد از معرفی شخصیت وزندگی هیوم به بررسی و نقد برخی آراء مهم او پرداخته ام .

فهرست عناوین:

موضوع صفحه

چكیده

مقدمه

زندگینامه

بررسی برخی از آراء مهم هیوم

نقد آراء هیوم

ترجمه متن

فصل اول- درباره انواع مختلف فلسفه

فصل دوم –درباره منشاء تصورات

فصل سوم- درباره تداعی تصورات

فصل چهارم- شبهات شكاكیون در رابطه با فاهمه

بخش اول- علیت

بخش دوم- بیان یك شبهه

فصل پنجم - راه حل شكاكانه این شبهات

بخش اول- عادت به عنوان عامل اصلی در نتیجه‌گیری های تجربی

موضوع صفحه

بخش دوم - باور

فصل ششم- درباره احتمال

فصل هفتم- درباره مفهوم رابطه ضروری

بخش اول- مقایسه مفاهیم ما بعد الطبیعه با مفاهیم ریاضی و هندسه

بخش دوم- نتیجه گیری

فصل هشتم- درباره ضرورت و آزادی

بخش اول- تبیین معنا و مفهوم ضرورت و آزادی

بخش دوم- بیان دو شبهه و پاسخ به آنها

فصل نهم- درباره عقل حیوانات

فصل دهم- درباره معجزه

بخش ا ول- برهانی در اثبات ناپذیری وقوع معجزه

بخش دوم- تبیین اثبات ناپذیری وقوع معجزه به روشی دیگر

فصل یازدهم- درباره عنایت خاصه و آخرت

فصل دوازدهم- درباره فلسفه آكادمیك یا شكاكانه

بخش اول- وجود و ذات خداوند

موضوع صفحه

بخش دوم- شبهات عامیانه و شبهات فلسفی

بخش سوم- فلسفه آكادمیك

واژه نامه انگلیسی- فارسی

فهرست منابع

چكیده انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد سوپاپ مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ساختار ایندکس نمونه سوالات شبکه به همراه پاسخ بررسی عیوب رنگ