👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت الکتریسیته 11 اسلاید

ارتباط با ما

... دانلود ...

قسمتی از محتوی فایل

تعداد اسلاید : 11 صفحه

الکتریسیته ما در زندگی خود،از الکتریسیته استفاده های گوناگون می کنیم.

الکتریسیته در وسایل گوناگون،روشنایی،گرما،وحرکت ایجاد می کند.

جدولی تهیه کنید ونام وسایل برقی را که در خانه استفاده می شود بنویسید.

در یک روزاز هر کدام از این وسایل چند ساعت اسفاده می شود؟

گزارش کنید الکتریسیته چگونه جریان پیدا می کند؟

وسایل مورد نیاز: مقداری سیم روپش دار باتری لامپ کوچک نوار چسب با استفاده از این وسایل لامپ را روشن کنید.

وقتی که لامپ روشن شد، شکل بسته شدن باتری به لامپ را بکشید.

الکتریسیته از باتری به وسیله سیم جاری می شود وپس ازروشن کردن لامپ،از سیم دیگر به باتری باز می گردد.

چیزی که شما ساخته اید یک مدار الکتریکی است.

آزمایش کنید رسانا ونارسانا الکتریسیته از بعضی مواد عبور نمی کند.

برای اینکه بدانید الکتریسیته از چه موادی می گذرد آزمایش صفحه ی بعد را انجام دهید.

آزمایش کنید آیا الکتریسیته از همه ی مواد می گذرد؟

فرزانه فکر می کند الکتریسیته از همه ی مواد می گذرد ولی مینا با او موافق نیست .

آن ها مداری مطابق شکل می بندند تا ببینند نظر کدام یک درست است.

به چیز هایی مثل میخ آهنی وسیم مسی که الکتریسیته از آن ها می گذرد رسانا می گویند.

به چیز هایی مانند چوب ،پلاستیک که الکتریسیته از آن ها نمی گذرد نارسانا می گویند.

مدار الکتریکی دیدید که وقتی با سیم وباتری ،لامپی را روشن می کنید یک مدار الکتریکی تشکیل داده اید الکتریسیته از باتری در مدار جریان می یابد، لامپ را روشن می کند ودوباره به باتری باز می گردد.

یک مدار ساده از لامپ،باتری ومقداری سیم تشکیل شده است.

وسایل مورد نیاز:یک قطعه فلز،یک میخ،باتری،لامپ،سیم مداری مطابق شکل ببندید.

با قطع ووصل کردن میخ به فلز، لامپ را خاموش وروشن کنید.

آنچه شما با میخ وسیم ساخته اید یک کلید برای مدار است.

با ساختن یک کلید می توانید لامپ را خاموش وروشن کنید.

بسازید مدار متوالی ومدار موازی وسایل مورد نیاز:شش لامپ یکسان، دو باتری یکسان،چسب وسیم 1-یک مدار مطابق شکل الف ویک مدار مطابق شکل ب دو لامپ به صورت موازی بسته شده اند.

2-پیش بینی کنید اگر در مدار شکل الف سیم یکی از لامپ ها را جدا کنید،آیا لامپ دوم روشن می ماند.

3--حالا یک لامپ از مدار شکل الف بردارید چه اتفاقی می افتد؟

حالا یک لامپ از مدار شکل ب بردارید چه مشاهده می کنید؟

آزمایش کنید به هم بستن باتری ها وسایل مورد نیاز:یک لامپ،دو باتری ومقداری سیم 1-با باتری ها ولامپ،یک مدار الکتریکی تشکیل بدهید.

2-تحقیق کنید که باتریها را چگونه باید به هم وصل کرد تا لامپ روشنایی بیشتری داشته باشد.

3-در اسباب بازی ها ورادیو باتری ها را چگونه قرار داده اند؟

آزمایش کنید 1-قبل از اینکه ادیسون لامپ را اختراع کند مردم از چه وسایلی برای روشنایی استفاده می کردند؟

2-از ادیسون چه می دانید؟

جمع آوری اطلاعات تهیه کننده ابراهعیم پرمو .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر مقاله درباره غزلیات مولوی و باز زایی فرهنگ ایران بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس چگونه به خواسته های واقعی خود برسیم بررسی آلودگی هوا ناشی از صنایع بزرگ در شهرستان سمنان و راه های مقابله با آن