👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق قابل ویرایش نانو تکنولوژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان صفحه

درباره نانو تکنولوژی................................................................................................................................................ 1

انواع رویکردهای نانو تکنولوژی............................................................................................................................ 8

فناوری نانو در آینده نه چندان دور ....................................................................................................................... 8

نانو تکنولوژی در ایران............................................................................................................................................. 9

کاربردهای نقاط کوانتومی....................................................................................................................................... 10

میکروسکوپ پیمایشگر الکترونی SEM............................................................................................................. 12

جداسازی مولکول ها از یکدیگر................................................................................................................................ 14

رزین های متداول تبادل یونی.................................................................................................................................. 17

انتقال گرما به وسیله نانو سیالات......................................................................................................................... 18

جداسازی ایزوتوپ ها و فناوری نانو.................................................................................................................... 20

غربالی مولکولی.......................................................................................................................................................... 20

غربالی کوانتومی........................................................................................................................................................ 21

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ...................................................................................................................................... 21

منابع .................................................................................................................................. 22

👇محصولات تصادفی👇

مداخله نظامی آمریكا در گرانادا مقاله درباره مبانی و مفاهیم كفر در دیوان حافظ بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار گزارش کاراموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی