👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت یادگیری درخت تصمیم

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از محتوای فایل:

مقدمه:

lدر یک مسئله یادگیری با دو جنبه مختلف روبرو هستیم: lنحوه نمایش فرضیه ها lروشی که برای یادگیری برمی گزینیم lدر این فصل برای نمایش فرضیه ها از درخت تصمیم استفاده میکنیم و برای یادگرفتن این درخت از روش ID3 استفاده میکنیم.

درخت تصمیم:

lدرختها درهوش مصنوعی برای نمایش مفاهیم مختلفی نظیر ساختار جملات، معادلات، حالات بازی، و غیره استفاده میشود. lیادگیری درخت تصمیم روشی برای تقریب توابع هدف با مقادیر گسسته است. این روش نسبت به نویز داده هامقاوم بوده وقادر است ترکیب فصلی گزاره های عطفی را یاد بگیرد. lاین روش جزو مشهورترین الگوریتمهای یادگیری استقرائی است که بصورت موفقیت آمیزی در کاربردهای مختلف بکار گرفته شده است.

👇محصولات تصادفی👇

کنترل لوازم خانگی با تلفن اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودکنترلی کتاب صفر تا صد فروش انلاین بررسی رابطه انسان و طبیعت از منظر معماری