👈 فروشگاه فایل 👉

عوامل موثر بر افت تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده

یكی از معضلات مهم نظام آموزشی كشور ما و كشورهای دیگر افت تحصیلی است كه سبب هدر رفتن نیروی انسانی و مادی جامعه می شود (سایت شیعه نیوز) لذا بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی جهت پیشگیری از افت تحصیلی ضروری به نظر می رسد. ما در این اثر با استناد از روش اسنادی مطالبی را تهیه نموده ایم و طی این مشخص شده است كه وضعیت اقتصادی خانواده / آرامش و توافق والدین ؟ تحصیلی موثر است همچنین عوامل فردی مانند علاقه، انگیزه ، نوع مطالعه و در مدرسه كلاس، روش تدیس معلم بر شكست تحصیلی اثر می گذارد كه می توان این عوامل را به صورت عوامل درون سازمانی یا برون سازمانی نیز بررسی كرد (سایت اخبار تحلیلی شیعه)

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

پیشینه تحقیق

گزاره های تحقیق

هدف

سؤالات

فرضیه ها

فصل دوم: روش تحقیق

توصیف مفهومی متغیرها

تعریف عملیاتی متغیرها

روش تحقیق

فصل سوم: متن تحقیق

مبانی نظری

تئوری های یادگیری

یافته ها و اطلاعات

تجزیه و تحلیل یافته

ارائه مدل نظری

فصل چهارم:

نتیجه گیری و ارائه راه حل ها

منابع و موأخذ تحقیق و پیوستها

مقدمه:

افت تحصیلی امروزه یكی از نگرانی های خانواده ها و دست اندر كاران تعلیم و تربیت است مساله موفقیت یا شكست تحصیلی مسابقه طولانی و نامشخص دارد. اما به طور رسمی پس از اجباری شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن نوزدهم و همگام با تحولات صنعتی و نیاز به نیروهای تربیت شده و متخصص افكار دولتمردان و دست اندر كاران آموزش و پرورش به مسأله پیشرفت و شكست تحصیلی معطوف شده است(بیابانگرد ، اسماعیل، 1378. ؟ از برگ 1993) به گزارش نهاد نظارتی ، افت تحصیلی به عنوان بزرگترین معضل نظام آموزشی كشور موجب هدر رفتن حدود 12000 میلیارد ریال بودجه سالانه كشور می شود در این گزارش آمده است كه افت تحصیلی در پایه های مختلف از مشكلات نظام آموزشی كشور است كه در دراز مدت موجب پایین آمدن سطح علمی دانش آموزان و بازماندن آنان از تحصیلات عالیه و نیز كاهش سطح بندی علمی كشور می شود 0شیعه نیور 1386) افت تحصیلی علاوه بر زیانهای اقتصادی و خسارتهای اجتماعی دانش آموزان را نیز به مشكلات روحی و روانی مبتلا می كند لذا لازم است پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موجود افت تحصیلی بپردازند تا شاید راهكاری برای جلوگیری و كاهش آن بیابند.

فصل اول

پرسشنامه «Quistionnaire»

2-1 جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه

پرسشنامه یكی دیگر از روش های جمع آوری اطلاعات در پژوهش زمینه یابی می باشد كه پاسخ‌گو خود اجرای مصاحبه را بر عهده دارد و سؤالات تهیه شده را پاسخ می دهد و آن را به نشانی محقق پست می كند .

این روش جمع آوری اطلاعات می توان در مكانهای مختلف و به شیوه های متعدد انجام گیرد و باید سعی شود سؤالات بسیار واضح ومشخص باشد ، چون پاسخ دهنده خود نقش مصاحبه كننده را نیز بر عهده دارد . از آنجائیكه پرسشنامه جنبة خود اجرایی دارد می بایستی به گونه ای طراحی و اجرا شود كه پاسخ گو را به جواب دادن ترغیب نماید ( ظهوری ، 1378)

در بسیاری از تحقیقات علمی بخصوص مواقعی كه اندازه گیری مستقیم متغییر های مورد بررسی امكان پذیر نباشد ، ناگزیر باید برای بدست آوردن اطلاعات در بارة كمیت و كیفیت صفات متغییر مورد تحقیق از طریق پرسشنامه اقدان كرد ( حسن بگلو ، 1382)

👇محصولات تصادفی👇

بكارگیری محاسبه مولكولی با استاندارد رمزگذاری داده‌ها پیشینه تحقیق و مبانی نظری آموزش و هویت مقاله مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی با یک مشتق بجای مدل پایگاه دانش آزمون آر کی تایپ‌های زنانه تحقیق فن‌آوری اطلاعات