👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مصرف انرژی در ساختمان (bms)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مصرف انرژی در ساختمان(bms)

- بر اساس گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 40% مصرف انرژی کل کشور مربوط به بخش ساختمان می باشد. - عایق کردن دیوارها و دوجداره کردن پنجره ها باعث جلوگیری از پرت انرژی در ساختمان می شوند. - اما تولید ، توزیع و مصرف انرژی را بهینه و مدیریت نمی کنند...!!!

}سیستم گرمایشی: ◦وا بستگی زمان و حضور در تغییر مدهای کنترل 25% ◦وقفه در زمان باز بودن پنجره ها 10% ◦بار حرارتی اضافه شده به خاطر سیستم کنترل شدت روشنائی 10-% ◦ }سیستم سرمایشی: ◦وا بستگی زمان و حضور در تغییر مدهای کنترل 5% ◦سیستم کنترل پرده 5% ◦وقفه در زمان باز بودن پنجره ها 10% ◦بار سرمایشی کم شده به خاطر سیستم کنترل شدت روشنائی 25% ◦ }سیستم روشنائی: ◦کنترل ثابت شدت روشنائی و وابستگی به حضور 50% ◦افزایش استفاده از روشنائی خورشید با سیستم موقعیت یاب خورشید 10%

👇محصولات تصادفی👇

همه چیز در مورد چیلر جذبی راهکارهای موفقیت تجاری و هنری ابجکت (اشپزخانه) در نرم افزار معماری Revit Architecture مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناخت شناسی پاورپوینت آنالیز سایت هتل بیرجند - طرح معماری 4