👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت طرح مرمت بنا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت طرح مرمت بنا

به اعتقاد ما ، یک بنا همانند یک موجود زنده دارای زمان تولد ،دوران زندگی و مقطع مرگ است.

بنا ، بسان موجود زنده دارای کالبد و روح است. فیزیک بنا ،کالبد او را تشکیل می دهد واستفاده کنندگان ارآن حکم روح مستقر در کالبد را دارند. از همینروست که ماروش رایج در فن پزشکی که هدفش معطوف به اعاده ی سلامت است را در فن مرمت ،پذیرا شده ایم و آن را روش ارگانیک (فطری) نام نهاده ایم.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله در مورد بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش خانواده بررسی اجرای آسفالت گرم مقاله برنامه درسی مدیریت خرید و انبارداری پاورپوینت تاثیر اسلام در معماری ایران