👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت فاز

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت فاز 13 اسلاید

اسلاید یک

فازsh2oh(shoh)4ch2oh

فاز به حالت یک ماده گفته می‌‌شود.

منظور از فاز در فیزیک زاویه می‌باشد.

اسلاید دو

به قسمتی همگن (هموژن) و مشخص از یک ماده که در آن خواص فیزیکی و ساختار شیمیایی بصورت پیوسته (نه گسسته) تغییر کند، فاز گفته می‌شود.

اسلاید سه

هر فاز توسط مرزهای حقیقی از فازهای مجاور خودش جدا می‌‌شود که در این مرزها خواص بصورت گسسته تغییر می‌کنند.

لازم نیست که این بخش قابل تمایز ماده یکپارچه(پیوسته) باشد. مثلاً یک مایع پخش شده در داخل یک مایع دیگر نیز یک سیستم دوفازی به وجود می‌آورد.

👇محصولات تصادفی👇

پاور پوینت "چالش ها و موانع برنامه ریزی توسعه منطقه ای در ایران" نویسنده:فرانک سیف الدینی گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید پاورپوینت نهضت هنر نو مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی