👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیولوژیکی - سیستم تنفسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیولوژیکی - سیستم تنفسی در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مقایسه سیستم تنفسی با سیستم گردش خون

nاز نظر مداری سیستم تنفسی پیچیدگی کمتری دارد و دارای انشعابات کمتری است nهوا بر خلاف خون قابل تراکم است که آنالیز را مشکل تر می کند nدر سیستم تنفسی بر خلاف گردش خون شیر وجود ندارد ولی سیستم شدیدا غیر خطی است nعبور جریان هوا در ریه ها دوجهته (جزرومدی) است بر خلاف گردش خون که در یک جهت حرکت می کند nوظیفه سیستم تنفسی کنترل تنفسی کنترل یا ثابت نگه داشتن میزان اکسیژن و گاز کربنیک خون است که توسط سیستم عصبی و غدد درون ریز انجام می شود n n

تعاریف

قانون گازهای ایده آل (قانون چالز) n nP= (mmHg)فشار گاز nV= (lit) حجم گاز nT= (Kelvin) دمای گاز nn= جرم مولکولی/جرم گاز nR= 62.36 nشرایط متعارف : n

1- شرایط استاندارد فشار و دما

P = 760 mmHg

2-شرایط فشار و دما

P = 760 mmHg

👇محصولات تصادفی👇

15 پرسشنامه در ارتباط با برند سازمانی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس پرسشنامه رفتار سنخ الف یا شتابزدگی کوره آفتابی نقش نماز در شخصیت جوانان