👈 فروشگاه فایل 👉

شبكه‌های نظیر به نظیر (peer to peer network)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شبكه‌های نظیر به نظیر (peer to peer network)

نظیر به نظیر چیست؟

نظیر به نظیر به هر ارتباط چندگانه، خودگردان دستگاه‌ها كه به صورت یكسان عمل می‌كنند اطلاق می‌شود. یك شبكه نظیر به نظیر نوعی شبكه است كه در آن ایستگاه‌های كاری هم به صورت یك مشتری (تقاضا كننده داده) ، هم به صورت سرور (عرضه كننده داده) و هم به صورت یك خدمتگزار (عرضه كننده و تقاضا كننده داده) می‌توانند عمل كنند.

در شبكه‌های نظیر به نظیر كامپیوترهای موجود در شبكه دارای وظایف و مسئولیتهای معادل و مشابه هستند. به طور مثال كامپیوتر A می‌تواند درخواست یك فایل را از كامپیوتر B نماید. در این وضعیت، كامپیوتر A به عنوان یك سرویس گیرنده ایفای وظیفه نموده و كامپیوتر B به عنوان یك سرویس دهنده رفتار می‌نماید. در ادامه فعالیت، كامپیوترهای A B می‌توانند دارای وظایف معكوسی نسبت به وضعیت قبل داشته باشند.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ریاضیات و بند كفش پاورپوینت رابطه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان البرز گزارش كارآموزی در كارخانه كاشی اصفهان پاورپوینت بسته بندی اتمسفر اصلاح شده چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سازگاری زناشویی