👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تحلیل سایت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحلیل سایت

به طور کلی تحلیل سایت شامل مجموعه اطلاعاتی است که به عنوان نخستین گام در طراحی مطرح می گردد و به شرح زیر می باشد:

یخبندان : برای آگاهی از اینکه چه نوع مصالحی را در طرح خود استفاده کنیم یخبندان را بررسی میکنیم .

شیب زمین : برای طراحی شیب زمین هم نیاز است .

نور : بستگی به نوع کابری نور طبیعی یا مصنوعی به کار میبریم .

ریزش های جوی : مشخص میکنیم که مثلا به طور متوسط چند میلیمتر بارندگی در سال در این منطقه مشاهده می شود .

جهت شمال و مسئله قبله نیز برای ما اهمیت دارد .

باد : توجه به عواملی چون آلودگی های هوا و شیمیایی ، بوی نامطبوع و حتی بادهای مطلوب نیازمند توجه به جهت باد است

صوت: اصوات نامطلوب در فضای ها سه دسته اند: الف- سرو صدای ناشی از ترافیک هوایی و زمینی ب- سر و صدای ناشی از کارگاههای صنعتی- مراکز تجاری ج– سر و صدای بازی بچه ها در فضای باز و سایر کلاسها

مسیر : کلیه مسیرهایی که به سایت منتهی می شود را ما باید در تحلیل سایت مشخص کنیم .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار کتاب بررسی عوامل موثر بر قصد خریدسبز بر عملکرد(محیطی-اقتصادی-تولیدی)شرکت پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش قارچ پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانلود پاورپوینت شیمی فیزیک 231 اسلاید