👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها

فهرست:

فصل اول: ریاضیات مقدماتی

فصل دوم: زبان ها

فصل سوم: گرامرهای مستقل از متن

فصل چهارم: مقدمه ای بر پارسر ها

فصل پنجم: فرمان های نرمال

فصل ششم: آتاماتای متناهی

فصل هفتم: زبان ها و مجموعه های با قاعده

فصل هشتم: آتاماتای pushdown

فصل نهم: ماشینهای تورینگ

فصل دهم: طبقه بندی شومسکی

جایگاه درس در رشته کامپیوتر:

ضرورت این درس:

ضرورت نیاز به زبانهای سطح بالا

ضرورت ترجمه برنامه های نوشته شده با زبان سطح بالا به برنامه به زبان ماشین

تنوع زبانهای برنامه نویسی سطح بالا

فصل اول: ریاضیات مقدماتی

اهداف رفتاری:

دانشجو پس از مطالعه این فصل با مفاهیم زیر آشنا خواهد شد:

مفاهیم نمادگذاری و مفهوم تابع

نظریه مجموعه ها

مفهوم استقراء ریاضی

گراف و انواع آن

1-1 نمادگذاری:

نماد ┌x┐: اشاره به کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. ┌-3.7┐=-3

┌4.5┐= 5

نماد ┌x┐ را جزء صحیح بالای x می نامیم.

نماد └x┘: اشاره به بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. └-3.7┘=-4

└4.5┘= 4

نماد └x┘ را جزء صحیح پایین x می نامیم.

👇محصولات تصادفی👇

دلایل کمبود آب در شهرستان کوهدشت، ارائه راهکارها و پیشنهادات مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك پاورپوینت کیفیت حسابرسی پاورپوینت روش شناسی حسابرسی پاورپوینت آشفتگی بصری در نماهای شهری