👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تئوری حسابداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تئوری حسابداری

فصل اول. ۱

۱- روش اولین صادره از آخرین وارده و تولید ناخالص ملی : ۱

۲- شرکت Allegheny Beverage 2

3- شش نشانه(پرچم) در تکزاس : ۹

۴-شرکت Elmo ( نوامبر ۱۹۷۳ – شماره ۴ ). ۱۱

فصل دوم. ۱۶

مبانی تمدن غرب.. ۱۶

۲- چارت زمانی ( عمومی ). ۱۶

۳-چارت زمانی ( خاص ). ۱۶

۴-مشارکت زمان. ۱۶

۵- پروژه ای در مقابل سود ادواری.. ۱۷

۶)حسابداری دوطرفه. ۱۷

۷) حسابداری مدیریت در برابر حسابداری عمومی.. ۱۸

۸) تحول در حسابداری.. ۱۸

۹) نوشتن تاریخ.. ۱۸

۱۰- تراز نامه: جدیدوقدیم. ۱۹

فصل سوم. ۱۹

سوالات.. ۲۰

۱-خط زمان. ۲۰

۲-یک قرن در بازنگری.. ۲۰

۳) مدرسه ی تجاری مدرن. ۲۱

۴) گزینه های آزاد برای مدیریت.. ۲۱

۵) یکپارچگی.. ۲۲

۶) تاریخچه حسابرسی.. ۲۳

فصل چهارم. ۲۵

۱) استانداردها ۲۵

۲) حسابداری.. ۲۶

۳)ترازنامه ها در مقابل صورتحسابهای سود و زیان. ۲۷

۴) فرآیندهای در مقابل اصول. ۲۸

۵) هزینه ی انتقالی به دوره آتی.. ۲۸

۶- اقتدار محتوایی ( اقتدار از لحاظ محتوا). ۳۰

۷-معنای GAAP : ۳۱

۸- معنای اصول : ۳۱

۹- پیامدهای اقتصادی و سرقفلی : ۳۱

۱۰- سرمایه گذاری زیان ( سرمایه کذاری کردن زیان ). ۳۲

۱۱- درآمد جامع (یا سود جامع ). ۳۴

۱۲- هدف از اصول : ۳۵

۱۳- تئوری به عنوان یک ضمانت کلی : ۳۶

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری و کاربرد آن در برآورد بارش روزانه مبانی نظری ذهن آگاهی مقاله بررسی مشخصات ریخته گری و ذوب پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات دانلود تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز